Nghệ An: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Địa phương
09:12 AM 17/10/2023

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An luôn xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và đã dành sự quan tâm chú trọng đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Sáng 16/10, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trực tuyến với các địa phương. Tham dự phiên họp có các thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành, các địa phương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các địa phương: TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TX Cửa Lò.

Nghệ An: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính cần nâng cao - Ảnh 1.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày một được cải thiện.

Đến nay, 67/76 Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC đang có hiệu lực (chiếm tỷ lệ 88,2%); 100% cơ quan, đơn vị quan tâm nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; 42/76 Bộ, cơ quan, địa phương (chiếm 55,3%) đã xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đã được triển khai ở 9.200/11.956 Bộ phận Một cửa, chiếm 76,9%.

Trong đó, dịch vụ công trực tuyến có sự cải thiện rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Về số lượng, tại các Bộ, ngành, có khoảng gần 4.500 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thì có khoảng 1.900 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (chiếm 42%), 1.300 dịch vụ công trực tuyến một phần (chiếm 28,8%). Tại các địa phương, trung bình mỗi tỉnh có gần 1.900 TTHC thì có khoảng 853 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (chiếm 46,5%), 604 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần (chiếm 32,9%). Về số lượng hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các bộ, ngành khoảng 80,7% (tăng 1,5 lần so với năm 2022), của địa phương khoảng 63,5% (tăng 1,8 lần so với năm 2022) trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. 

Trên cơ sở Bộ chỉ số, hiện nay, có 10 Bộ, 47 địa phương đã thường xuyên công khai kết quả đánh giá, nhất là danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm giải trình, cải thiện rõ rệt chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hoặc sớm hạn của địa phương đạt 90%, của Bộ, ngành đạt 50,2% (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022); mức độ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị của địa phương đạt 93% và của Bộ, ngành đạt 76,6%.

Tại Nghệ An, trong thời gian qua, tỉnh luôn xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và đã dành sự quan tâm chú trọng đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, xác định cụ thể những nút thắt, điểm nghẽn trong công tác cải cách TTHC để đề ra các giải pháp tháo gỡ, định hướng giải quyết.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tập trung nâng cao chất lượng góp ý, thẩm định quy định về TTHC ngay từ giai đoạn lập đề nghị, xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). 100% đề nghị, dự thảo văn bản QPPL có chứa quy định TTHC đều thực hiện đánh giá tác động của TTHC theo đúng quy định. 09 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua 03 Nghị quyết có quy định về TTHC.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An đã chủ động, mạnh dạn thực hiện phân cấp, phân quyền trong hoạt động quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như: Đầu tư, xây dựng, đất đai, du lịch... để rút ngắn thời gian, trình tự giải quyết công việc và TTHC. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Tỉnh cũng chủ động tổng hợp, thống kê, công bố 60 TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh để tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hoá theo lộ trình tối thiểu 20% TTHC nội bộ.

Nghệ An: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính cần nâng cao - Ảnh 2.

Lãnh đạo các Sở, ngành dự họp tại điểm cầu Nghệ An

Đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá trong thời gian qua, công tác CCHC đã đạt được kết quả bước đầu, trong đó có một số mô hình, cách làm của một số địa phương rất hay, cần học tập, nhân rộng.

Nhưng hiện nay, một số thể chế đang là rào cản công việc; cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, chưa có khả năng kết nối liên thông giữa các Bộ, ngành, đơn vị có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu có thể tái sử dụng, thống kê chỉ mới đạt được 3%. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương chưa tốt. Chất lượng dịch vụ chưa cao, có nơi còn mang tính hình thức. Sự tham gia của doanh nghiệp và người dân còn hạn chế.

Trong quá trình giài quyết, mỗi Bộ, ngành, địa phương cần phải có sự linh hoạt phù hợp với thực tiễn, điều kiện thực tế; thực hiện cắt giảm các dịch vụ công không phát sinh hồ sơ trong 3 năm nay, thực hiện cắt, giảm các hồ sơ thủ tục không có hiệu quả; chủ động báo cáo với Tổ công tác những tồn tại, hạn chế, bất cập. Cán bộ thực hiện các nhiệm vụ phải có đạo đức, trách nhiệm, năng lực. Quan tâm, thúc đẩy việc thực hiện Đề án 06. Đồng thời, phải lắng nghe ý kiến của người dân, và doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về TTHC.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.