Nghệ An: Phấn đấu “bước thật mạnh, tiến thật xa” sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa phương
09:10 PM 16/09/2023

Ngày 16/9, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị do Ban Bí thư triệu tập tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại tỉnh Nghệ An là điểm cầu trung tâm.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường thực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Nghệ An: Phấn đấu “bước thật mạnh, tiến thật xa” sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ. - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp bằng hình thức điểm cầu trung tâm tại tỉnh Nghệ An kết hợp trực tuyến tới khoảng 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc, 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc Đảng ủy trên địa bàn tỉnh, với tổng số đại biểu tham dự trên 40.961 người.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cũng trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần của Nghị quyết.

Nghệ An: Phấn đấu “bước thật mạnh, tiến thật xa” sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ. - Ảnh 2.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, chương trình hành động quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm chính trị, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Đặc biệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đưa Nghệ An "bước thật mạnh, tiến thật xa" theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đầy đủ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn; xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết chuyên đề với lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp, cá nhân phụ trách.

Nghệ An: Phấn đấu “bước thật mạnh, tiến thật xa” sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ. - Ảnh 3.

ÔngThái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Thứ ba, chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An theo định hướng của nghị quyết; kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách của Trung ương, bổ sung các nhiệm vụ mới bảo đảm yêu cầu đề ra. 

"Đến năm 2030, Nghệ An phát triển thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Đến năm 2045, là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ", ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Đồng thời, cần nhất quán quan điểm xuyên suốt trong xây dựng chương trình hành động, đó là: Theo đuổi, kiên định mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm tạo đột phá ở một số ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường thực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Nghệ An có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước. Bối cảnh, tình hình mới, cả trong nước và quốc tế, đang có những tác động nhiều mặt đến tỉnh Nghệ An với những thuận lợi và thách thức đan xen. Chính vì vậy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa rất quan trọng.

Nghệ An: Phấn đấu “bước thật mạnh, tiến thật xa” sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ. - Ảnh 4.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW hôm nay là một dịp quan trọng để chúng ta đánh giá lại sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian 10 năm qua; quán triệt sâu sắc, toàn diện về vai trò vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An trong vùng và cả nước; về các quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho phát triển của tỉnh trong thời gian tới để từ đó có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nhằm xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nhanh hơn và bền vững hơn.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần sáng tạo, quả cảm và phẩm chất cao quý, rất tốt đẹp của con người xứ Nghệ; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp uỷ, chính quyền các cấp trong vùng và cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Và nhấn mạnh, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về "Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" là sự khẳng định quan điểm xuyên suốt và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Nghệ An.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn