Nghệ An: Phối hợp nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp

Địa phương
04:47 PM 06/07/2022

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy chế quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn nơi có khu kinh tế, khu công nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Quy định nội dung phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp  - Ảnh 1.

Một điểm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo tính thống nhất về quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu kinh tế, các khu công nghiệp. Việc phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo một nhiệm vụ do một cơ quan chủ trì, các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.

Tùy theo tính chất, nội dung công việc cần phối hợp với các cơ quan khác, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức phối hợp: Gửi hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan phối hợp bằng văn bản; tổ chức họp, lấy ý kiến trực tiếp tại hội nghị.

Đối với việc gửi hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan phối hợp bằng văn bản: Cơ quan phối hợp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo quy định và đảm bảo thời hạn theo đề nghị của cơ quan chủ trì. Trường hợp quá thời hạn mà cơ quan phối hợp chưa có văn bản trả lời thì được xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã được tham vấn ý kiến.

Với phương thức tổ chức họp, lấy ý kiến trực tiếp tại hội nghị: Thủ trưởng cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử người đi họp, ý kiến phát biểu của người được cử dự họp được xem là ý kiến chính thức của cơ quan đó. Nếu cơ quan phối hợp không cử người dự họp thì phải kịp thời có văn bản tham gia ý kiến, trường hợp không cử người dự họp và cũng không có văn bản tham gia ý kiến thì được xem là đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó.

Nghệ An: Quy định nội dung phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp  - Ảnh 2.

Sơ đồ vị trí Khu kinh tế Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An

Nội dung và trách nhiệm của từng cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được quy định rõ trong Quy chế. Theo đó, các cơ quan liên quan phối hợp quản lý nhà nước đối với các nội dung: Quy hoạch xây dựng; xây dựng; đầu tư; xúc tiến đầu tư; đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; môi trường; tài nguyên, khoáng sản; doanh nghiệp và thương mại; lao động; quốc phòng, an ninh trật tự; công tác thanh tra, kiểm tra.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung của Quy chế này; giao Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung phối hợp theo Quy chế. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thái Quảng (T/h)
Ý kiến của bạn
Xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc vượt mốc 150 tỷ USD trong 11 tháng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc vượt mốc 150 tỷ USD trong 11 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt 155,58 tỷ USD sau 11 tháng, trong đó xuất khẩu đạt gần 56 tỷ USD, tăng 6,2%, là điểm sáng trong xuất khẩu của cả nước trong bối cảnh xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm.