Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ

Địa phương
09:36 AM 09/09/2022

Tại Nghệ An, thời gian qua đã xuất hiện nhiều dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích gây dư luận xấu trong xã hội và làm lãng phí tài nguyên đất đai, thất thu thuế cho ngân sách, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh, làm giảm niềm tin, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6680/UBND-CN ngày 5/9 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, giám sát dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác thẩm định năng lực tài chính và kinh nghiệm của các nhà đầu tư; không xem xét chấp thuận các dự án mới cho những chủ đầu tư có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy trình, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch xây dựng và thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm của pháp luật về quy hoạch xây dựng; việc điều chỉnh dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất cho thuê để sản xuất kinh doanh sang đất ở (phân lô bán nền, xây dựng nhà chung cư...) phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch đến các chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện phần mềm quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để theo dõi, cập nhật thông tin dự án, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nói chung và các dự án sử dụng đất nói riêng. Rà soát, tổng hợp những nội dung còn chồng chéo, bất cập trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất để sửa đổi, bổ sung kịp thời và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Chú trọng thu hút các dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời, tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín vào đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp để tham mưu giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành; xử lý nghiêm các dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh cuối năm. Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trong đó trọng tâm là quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm, sử dụng đất không đúng mục đích).

Chủ trì, rà soát tình hình thực hiện kết luận kiểm tra đối với các dự án do cơ quan mình chủ trì kiểm tra tại Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh và thực hiện các nội dung do Đoàn Giám sát HĐND tỉnh kiến nghị.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý quy hoạch xây dựng; thường xuyên kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ…

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ trong khu kinh tế và các khu công nghiệp để tham mưu giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Theo dõi, đôn đốc các dự án được điều chỉnh tiến độ; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành. Kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, quy hoạch, xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về môi trường…

Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp cưỡng chế đối với các chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất dây dưa, kéo dài; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các chủ đầu tư có dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Chủ động kiến nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam... thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các dự án nợ nghĩa vụ tài chính kéo dài, kiến nghị không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới đối với nhà đầu tư còn nợ nghĩa vụ tài chính nhà nước trong quá trình phối hợp tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án…

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy từ năm 2012 đến nay, các đoàn liên ngành do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thành lập đã tiến hành 674 lượt kiểm tra đối với 498 dự án; trong đó đã chấm dứt hoạt động, thu hồi và hủy bỏ các văn bản pháp lý đối với 142 dự án, gia hạn tiến độ 199 dự án... Gần đây, trong tháng 8/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53ha thuộc dự án giai đoạn 2 dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Nguyên nhân do dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai và Luật Đầu tư. Tại huyện Nghi Lộc có quy hoạch dự án Cảng nước sâu Cửa Lò và Khu du lịch sinh thái ở ven biển từ hàng chục năm trước. Tuy nhiên, đến nay các dự án này vẫn chưa đưa vào đầu tư, xây dựng, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cuộc sống của người dân.
Thái Quảng - Đỗ Việt
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước.