Nghệ An: Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh

Địa phương
08:32 PM 18/09/2020

Ngày 17/9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh.

Những tàu công suất lớn tại đập Phà Lài, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông chở khách du lịch trên sông nhưng không mặc áo phao

Nghệ An: Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

Hiện nay,nhiều nhà bè tự phát do cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống và mua thuyền công suất lớn chở khách tham quan trên sông tại Khu du lịch đập Phà Lài, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện tốt các nội dung được giao nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch Nghệ An thời gian tới.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện quy định về quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Luật Du lịch 2017 và văn bản hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch. Sở Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

Cùng với đó, thực hiện việc cập nhật, công khai thông tin các doanh nghiệp, chi nhánh kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp giấy phép, cơ sở lưu trú đã được công nhận hạng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Du lịch... để cung cấp cho khách du lịch và người dân; tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn theo Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh.

Công an tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở lưu trú du lịch.

Các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các phường, xã tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú du lịch; cung cấp thông tin về Sở Du lịch để kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành không có giấy phép, cơ sở lưu trú du lịch quảng cáo hạng sao khi chưa được công nhận hoặc có quyết định công nhận nhưng đã hết thời hạn, cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách du lịch.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Du lịch kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp giấy phép, cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng trên địa bàn; rà soát kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất và dịch vụ đối với các cơ sở lưu trú không có nhu cầu xếp hạng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác bảo đảm môi trường du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch trên địa bàn.

Hiệp hội Du lịch Nghệ An tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Cùng với đó, chủ động phối hợp giám sát việc thực hiện các cam kết về chất lượng các gói sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng với đối tác và du khách theo chương trình kích cầu du lịch đã công bố; phối hợp với Sở Du lịch và UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lao động trong ngành.

UBND tỉnh giao các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch, các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... thực hiện nghiêm túc các cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã công bố trong các chương trình kích cầu du lịch. Các tổ chức, cá nhân tích cực đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ, văn hóa ứng xử cho đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, góp phần xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp nói riêng và du lịch Nghệ An nói chung.                                                                                           

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Bình luận