Nghệ An: Tập huấn tuyên truyền các nội dung trọng tâm Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Địa phương
11:36 AM 07/04/2022

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Trong hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An báo cáo 3 nội dung. Gồm: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 24/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Nghệ An: Tập huấn tuyên truyền các nội dung trọng tâm Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng lắng nghe đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt về nội dung đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa".

Về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa" nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Đồng thời khắc phục tình trạng tự phê bình và phê bình một cách hình thức, chiếu lệ; các biểu hiện thiếu tính tự giác và thiếu trung thực, bao che, nể nang trong sinh hoạt Đảng của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên.

Nghệ An: Tập huấn tuyên truyền các nội dung trọng tâm Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, việc tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Tập huấn tuyên truyền các nội dung trọng tâm Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) - Ảnh 3.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” tại hội nghị

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thực hiện "Tự soi, tự sửa" cần gắn liền với các quy định nêu gương của Trung ương và địa phương; đồng thời bám sát với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.