Nghệ An: Tập trung giải quyết các vụ việc tham nhũng kinh tế, án tín dụng ngân hàng

Địa phương
12:02 PM 16/12/2023

Ngày 14/12, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 984/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC) năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS năm 2023, các báo cáo chuyên đề cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Cục THADS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác THADS, HC, đặc biệt là Chỉ thị số 04-CT/TW; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng...

Tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, HC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, bảo đảm kết quả THADS, HC thực chất, bền vững. 

Cụ thể: Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc tham nhũng kinh tế, án tín dụng ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài có đơn thư khiếu nại và án có điều kiện thụ lý trên 01 năm chưa thi hành xong. Chú trọng phân loại án chính xác, đúng pháp luật; tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục THADS và chỉ đạo giải quyết xong các bản án hành chính đã có hiệu lực còn tồn đọng và phát sinh mới. Tiếp tục chỉ đạo áp dụng đồng bộ mô hình “Dân vận khéo trong THADS” trên địa bàn tỉnh để vận động thuyết phục đương sự thi hành, đồng thời kiên quyết lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành đối với các vụ việc có điều kiện nhưng vẫn cố tình không chấp hành.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về THADS, HC. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện và tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan trong tổ chức thi hành án, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải chỉ riêng cơ quan THADS và UBND các cấp. Đồng thời tham mưu tốt cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp dân giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong lĩnh vực THADS, HC…

Nghệ An: Tập trung giải quyết các vụ việc tham nhũng kinh tế, án tín dụng ngân hàng- Ảnh 1.

Ông Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023

Chủ động đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm trong hoạt động thi hành án nhằm hạn chế đơn khiếu kiện và hậu quả khác xẩy ra. Đặc biệt, thành lập Tổ công tác rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền từ năm 2019 đến nay, nếu còn nhiệm vụ nào chưa thực hiện xong thì phải kịp thời thực hiện, khắc phục ngay các thiếu sót.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó tập trung kiện toàn những đơn vị còn hạn chế. Đồng thời, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở, lấy Chấp hành viên làm trung tâm, cụ thể đến từng vụ việc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, đặc biệt chú trọng giáo dục về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức thi hành án, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và các chức danh pháp lý trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS, HC, áp dụng đầy đủ các nhiệm vụ giải pháp nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm; nhất là tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra và kiểm sát, giám sát đối với hoạt động THADS, HC trên địa bàn...

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với công tác THADS

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với công tác THADS, HC trên địa bàn, trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, HC; giải quyết xong các vụ việc lớn, trọng điểm, khiếu nại, tố cáo phức tạp đang tồn đọng. Riêng các vụ việc phức tạp, khó thi hành, trường hợp đối tượng chống đối quyết liệt phải báo cáo đề xuất Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tăng cường trách nhiệm trong việc chỉ đạo và trực tiếp thi hành các bản án, quyết định về vụ án hành chính, trước mắt tập trung giải quyết xong Bản án hành chính đang tồn đọng. Theo đó, căn cứ nội dung Bản án để phân công các đơn vị, phòng ban chuyên môn tham mưu thi hành xong dứt điểm, trường hợp có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Cục THADS tỉnh) để chỉ đạo hướng dẫn giải quyết. Triển khai phát động phong trào thi đua về THADS, HC ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS, HC…

Nghệ An: Tập trung giải quyết các vụ việc tham nhũng kinh tế, án tín dụng ngân hàng- Ảnh 2.

Đ/c Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu.

Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác THADS, HC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm khi cho vay; giảm thiểu các vụ việc nợ xấu phải khởi kiện ra Tòa và yêu cầu thi hành án, xác định đây là tiêu chí để đánh giá hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn.

Giao Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế các sai sót, vi phạm ảnh hưởng đến công tác THADS. Giao Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động bán đấu giá theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế các sai sót, vi phạm ảnh hưởng đến công tác THADS.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã trong việc phối hợp với cơ quan THADS trong công tác xác minh, giải quyết các vụ án hình sự, đánh bạc; thực hiện phần nghĩa vụ dân sự của người bị kết án phạt tù; lập kế hoạch và tổ chức bảo vệ an toàn các vụ việc cưỡng chế thi hành án. Sở Tài nguyên và môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp kịp thời với các cơ quan THADS để xác minh, cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất chính xác để làm cơ sở giải quyết các vụ việc thi hành án đúng pháp luật.

Tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác THADS, HC, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết và triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các quy chế phối hợp, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác THADS, HC, nhất là các ngành trong khối nội chính, tài nguyên môi trường, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm xã hội...

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành thép hiện tại, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển.