Nghệ An: Tập trung thúc đẩy triển khai, phát triển và sử dụng các nền tảng số

Địa phương
09:14 AM 07/07/2022

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 5010/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thúc đẩy triển khai, phát triển và sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5/7, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 5010/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thúc đẩy triển, khai phát triển và sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các nền tảng số phục vụ chính quyền hiện đang triển khai, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện khai thác, sử dụng có hiệu quả và rà soát, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, đảm bảo các giải pháp để thúc đẩy phát triển các nền tảng số. Đồng thời, chủ động cập nhật, thường xuyên phối hợp và thực hiện theo các yêu cầu, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương chủ quản trong việc nâng cấp, phát triển các nền tảng số để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

Đối với các nền tảng số phục vụ chính quyền chưa triển khai, khi có nhu cầu sử dụng, triển khai, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp với yêu cầu đặc thù của từng địa phương, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đồng thời tổ chức xây dựng, phát triển nền tảng số theo đúng quy định của pháp luật.

Nghệ An: Tập trung thúc đẩy triển khai phát triển và sử dụng các nền tảng số - Ảnh 1.

Nền tảng số và ứng dụng của nó trong doanh nghiệp

Đối với các nền tảng số phục vụ doanh nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, VCCI Nghệ An, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các nội dung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

Đối với các nền tảng số phục vụ người dân, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, tập huấn cho người dân các kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số được công bố tại địa chỉ: http://congdanso.mic.gov.vn.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Bình luận