Nghệ An: Tham gia Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022

Địa phương
09:11 AM 09/06/2022

Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy 25 tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và một số cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.

Nghệ An: Tham gia Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.  - Ảnh 1.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dành cho đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành, lãnh đạo các đồn biên phòng, cán bộ chủ chốt các huyện, xã biên giới,... của 915 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã với hơn 23.000 đại biểu.

Nghệ An: Tham gia Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.  - Ảnh 2.

Điểm cầu Hà Nội

Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương: Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đồng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An; tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; các cơ quan báo chí và lãnh đạo 6 huyện có đường biên giới trên đất liền.

Tại hội nghị, đại biểu được các báo cáo viên của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh BĐBP truyền đạt và trao đổi 3 nội dung chuyên đề: Quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây và phương hướng hợp tác thời gian tới; Công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng, biên giới quốc gia và bảo vệ biên giới quốc gia hiện nay.

Nghệ An: Tham gia Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội nghị

Nghệ An: Tham gia Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.  - Ảnh 4.

Điểm cầu tại tỉnh Nghệ An

Nội dung các chuyên đề tập trung nêu bật những kết quả đạt được trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới trên đất liền trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật; sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể và các địa phương, nhất là các địa phương khu vực biên giới của hai bên. Đồng thời, đề xuất những nội dung trọng tâm nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, hình thức hợp tác hiện có, góp phần xây dựng các tuyến biên giới trên đất liền hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển bền vững; kịp thời giải quyết những phát sinh về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Tăng cường tuyên truyền về chủ trương nhất quán trong chủ trương giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ của Việt Nam; phổ biến, giáo dục về ý nghĩa, nội dung cũng như thành quả triển khai công tác quản lý biên giới, các văn kiện pháp lý về biên giới giữa Việt Nam với ba nước láng giềng. Qua đó, góp phần khẳng định sự đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong công tác giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản liên quan là: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước".

Nghệ An: Tham gia Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.  - Ảnh 5.

Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, chú trọng tính phù hợp với đối tượng khác nhau của khu vực biên giới. 

Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các lực lượng làm công tác tuyên truyền, nhất là lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở như, già làng, trưởng bản, trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Các địa phương có biên giới phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đối diện của 3 nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia nâng cao năng lực công tác quản lý biên giới theo các văn kiện đã ký kết. Qua đó, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực xấu lợi dụng vấn đề biên giới để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chế độ ở mỗi nước và quan hệ truyền thống hữu nghị của các nước láng giềng.

Lê Dung
Ý kiến của bạn