Nghệ An: Thu ngân sách gần 6.000 tỷ trong 4 tháng đầu năm

Địa phương
11:09 AM 07/05/2021

Theo báo cáo của Cục Thống kê Nghệ An, trong 4 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 5.862,8 tỷ đồng, bằng 41,78% dự toán cả năm và tăng 12,69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 5.279,3 tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán và tăng 8,24%; thu từ hoạt động XNK 583,5 tỷ đồng, bằng 46,68% dự toán và tăng 79,32%.

Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2020 như: Thu từ doanh nghiệp Trung ương ước đạt 208,7 tỷ đồng, tăng 14,38%; Thu từ doanh nghiệp địa phương ước đạt 46,5 tỷ đồng, tăng 6,39%; Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 109,7 tỷ đồng, tăng 26,95%; Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh ước đạt 1.950,8 tỷ đồng, tăng 46,56%; Lệ phí trước bạ ước đạt 340,6 tỷ đồng, tăng 12,15%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 321 tỷ đồng, tăng 4,89%…

Bên cạnh đó có nhiều khoản thu giảm như: Thuế bảo vệ môi trường giảm 28,14%, thu tiền sử dụng đất giảm 4,39%; thu tiền cho thuê đất, mặt nước giảm 37,69%…

Nghệ An:  Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách gần 6.000 tỷ  - Ảnh 1.

Một góc TP. Vinh, Nghệ An

Trong khi đó, tổng chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2021 tỉnh Nghệ An ước đạt 7.958,2 tỷ đồng, bằng 30,95% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng, bằng 30,77% dự toán; chi thường xuyên 5.918,2 tỷ đồng, bằng 31,52% dự toán.

Một số khoản chi quan trọng trong chi thường xuyên đều bảo đảm như: Chi sự nghiệp kinh tế 641,1 tỷ đồng, bằng 31,30% dự toán; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 2.498,2 tỷ đồng, bằng 31,20% dự toán; chi sự nghiệp y tế 678,4 tỷ đồng, bằng 31,80% dự toán; chi đảm bảo xã hội 387,3 tỷ đồng, bằng 33,00% dự toán và chi quản lý hành chính 1.161,7 tỷ đồng, bằng 33,30% dự toán.

Về đầu tư xây dựng, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2021 ước đạt 540,62 tỷ đồng, giảm 14,41% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.734,58 tỷ đồng, giảm 15,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 852,96 tỷ đồng, giảm 6,37%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 548,14 tỷ đồng, giảm 21,10%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 333,48 tỷ đồng, giảm 24,44%.

Những công trình có vốn đầu tư lớn thực hiện trong kỳ ở Nghệ An như: Dự án nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn Km320+700-Km327+600 và Km330- Km333+200; dự án đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền (giai đoạn 1), đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1); Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ điểm giao QL46 đến TL535 (Km76 - Km83+500); dự án LRAMP - Hợp phần đường; Xây dựng tiểu dự án 4 thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An; Quần thể lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện tại tỉnh Nghệ An; Hợp phần 4, dự án quản lý thiên tai (W5) tỉnh Nghệ An (do BQL dự án ngành nông nghiệp quản lý); Xây dựng kè chống sạt lở bờ Sông Lam đoạn qua các xã Nam Sơn - Bắc Sơn - Đặng Sơn huyện Đô Lương; Xây dựng kè sạt lở va đường giao thông liên xã thuộc huyện Diễn Châu…

Thái Quảng
Ý kiến của bạn