Nghệ An: Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Địa phương
10:50 AM 11/05/2022

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án số 06/CP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bám sát các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của Bộ, ngành, Tổ công tác của tỉnh đã được thành lập; đồng thời, Tổ công tác đã ban hành các Kế hoạch để triển khai Đề án cũng như Kế hoạch hoạt động; hướng dẫn UBND các cấp thành lập các Tổ công tác của địa phương từ cấp huyện đến xã, phường, khối, xóm theo chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ đảm bảo đạt tỷ lệ 100%. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các thành viên của Tổ công tác đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ đề ra.

Nghệ An: Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Thực hiện công tác truyền thông về hiệu quả của Đề án được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp đã thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về Đề án 06/CP, đặc biệt là việc triển khai giải quyết các Thủ tục hành chính (TTHC) qua Cổng dịch vụ công quốc gia mức độ 3, mức độ 4.

Tất cả các thành viên của Tổ công tác hoàn thành việc ký kết biên bản kiểm tra an ninh mạng, an toàn thông tin để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hệ thống Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 06/5/2022, Công an tỉnh phối hợp Sở LĐTB&XH đã bổ sung các trường thông tin cá nhân còn thiếu đối với 6.6673 hộ, 268.447 nhân khẩu (Hộ nghèo); 56.289 hộ, 236.503 nhân khẩu (Hộ cận nghèo).

Công an tỉnh phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức cấp Căn cước công dân lưu động cho học sinh phục vụ kỳ thi tốt nghiệp và chuyển cấp. Từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/4/2022, đã thu nhận 31381/37.802 hồ sơ Căn cước công dân (đạt 83%), còn 6.421 trường hợp không thể thu nhận.

Ngoài ra, công an tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, triển khai công tác "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin". Toàn tỉnh đã bổ sung, đồng bộ dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 1.652.816/1.753.715 dữ liệu (đạt 94.2%). 

Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế triển khai thí điểm Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp; đã có 3.735 trường hợp người dân sử dụng Căn cước công dân thay thế bảo hiểm y tế giấy để đi khám, chữa bệnh.

Nghệ An: Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử - Ảnh 2.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ công tác tỉnh báo cáo tại hội nghị

Trong quý đã tích hợp, chia sẻ 13/25 nhóm dịch vụ công thiết yếu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ giải quyết TTHC với tổng số 11.895 hồ sơ được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4.

Phân tích ra một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án 06/CP; hoàn thành việc triển khai các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án số 06/CP đảm bảo đúng thời gian quy định; hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06/CP. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn, phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, thành viên Tổ công tác; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng Tổ công tác tỉnh nhấn mạnh: Việc kết nối, chia sẻ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, hướng tới mục tiêu người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các TTHC. Qua đó, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Những mục tiêu, nhiệm vụ xác định trong năm 2022 cho thấy khối lượng công việc rất nhiều, tiến hành trên phạm vi rộng; vì vậy, đòi hỏi lãnh đạo các đơn vị, địa phương các cấp và mỗi một cán bộ, công chức, viên chức cần quyết tâm thực hiện nghiêm túc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đồng thời phục vụ một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh năm 2022 là "Năm chuyển đổi số" - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Nghệ An: Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tỉnh kết luận tại hội nghị

Đồng bộ các nội dung của Đề án 06/CP đảm bảo mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Công an tỉnh tham mưu kiện toàn Tổ công tác theo tinh thần các đồng chí đứng đầu các ngành phải trực tiếp tham gia và phải có Tổ giúp việc để giúp Tổ công tác hoạt động hiệu quả. Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, nhất là các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06 từ tỉnh đến cấp cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp, tạo sự liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; nếu có khó khăn thì báo cáo ngay với Tổ công tác để tháo gỡ kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm an toàn an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số; kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục sự cố về an toàn an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của sở, ngành, địa phương để kịp thời báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án vào nội dung báo cáo kỳ họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các nội dung liên quan. Đồng thời, yêu cầu VNPT Nghệ An đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đảm bảo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng Dịch vụ công quốc gia đúng tiến độ, chất lượng.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Bình luận
NYSE - sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới NYSE - sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới

Thị trường thế giới có rất nhiều sàn chứng khoán. Và lớn nhất trong số đó là NYSE - một sàn chứng khoán thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem NYSE có gì thú vị nhé.