Nghệ An: Thực hiện Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022

Địa phương
09:11 AM 04/05/2022

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn 3076/UBND-VX yêu cầu các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Bưu điện tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022.

Vào tháng 5 hằng năm đã được quy định là Tháng Vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Để Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022 được tổ chức đồng bộ, có hiệu quả, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Song song, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua các hoạt động do đơn vị tổ chức qua Trang thông tin điện tử, các ấn phẩm do đơn vị phát hành qua các tài khoản trên mạng xã hội của tổ chức, cá nhân người lao động; phối hợp với ngành BHXH các cấp tổ chức hoạt động truyền thông BHXH, BHYT đến với đông đảo tầng lớp nhân dân và người lao động tại cơ sở; phát huy tinh thần tương thân tương ái, phát động phong trào quyên góp ủng hộ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định đời sống an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn.

Nhanh chóng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh Nghệ An giao BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền trong Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022 đảm bảo hiệu quả. 

Trong đó ưu tiên hoạt động tuyên truyền trực tiếp, thu hút sự chú ý và lan tỏa thông điệp tuyên truyền đến mọi người dân. Đổi mới hình thức tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy lợi thế của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi, vận động, huy động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng cơ quan BHXH tổ chức chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Nghệ An: Thực hiện Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022 - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, sở LĐTB&XH lồng ghép thông tin tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với chủ sử dụng lao động, người lao động thông qua các hoạt động do ngành tổ chức. Trong đó chú trọng việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BHXH của chủ sử dụng lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động; phối hợp, tạo điều kiện để cơ quan BHXH tuyên truyền trực tiếp, phát hành tờ gấp tuyên truyền, cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và tại các phiên giao dịch việc làm lưu động tại cơ sở.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN để đoàn viên công đoàn, người lao động thấy rõ tầm quan trọng của việc tham gia BHXH nhằm đảm bảo an sinh xã hội lúc về già, hạn chế nhận BHXH 1 lần. Vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHTN theo chức năng, thẩm quyền, ưu tiên những đơn vị mới thành lập.        

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, thị xã tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; chú trọng truyền thông những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Những thiệt thòi khi nhận BHXH 1 lần, tuyên truyền công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của ngành BHXH.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ động phối hợp với Sở LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH đến với đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. Phấn đấu đến hết tháng 5/2022 có 100% xã, phường, thị trấn được phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81-KH/TU và tiếp cận với chính sách BHXH, BHYT bằng các hình thức phù hợp. 

Đồng thời, phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cấp xã phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng tại cơ sở; phát thanh các nội dung tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên hệ thống loa truyền thanh khối, xóm, thôn bản. 

Cũng tại Công văn này, UBND tỉnh giao Sở Y tế, Bưu điện tỉnh Nghệ An căn cứ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; phát động, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tặng thẻ BHYT, tặng sổ BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước.