Nghệ An: Triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU

Địa phương
04:00 PM 29/01/2023

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 319/UBND gửi các sở, ngành và địa phương liên quan, với nội dung trọng tâm yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước mắt chống khai thác IUU để làm việc với EC lần thứ 4.

Trên cơ sở Thông báo kết luận số 393/TB-VPCP ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ Nông nghiệp và PTNT có Văn bản số 8947/BNN triển khai cao điểm về chống khai thác IUU, trung tuần tháng 1/2023, UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 319/UBND gửi các sở, ngành và địa phương liên quan. Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn Nghệ An, góp phần gỡ "thẻ vàng"  của Ủy ban Châu Âu EC, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành địa phương triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước mắt chống khai thác IUU để làm việc với EC lần thứ 4. Cũng văn bản này, UBND tỉnh đã ban hành bản Phụ lục, theo đó phân công trách nhiệm cụ thể theo 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các sở, ngành chức năng và địa phương ven biển.

Nghệ An:  Triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. - Ảnh 1.

Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (Khai thác IUU) tháng 9/2022.

Thực hiện tuyên truyền thường xuyên các văn bản liên quan đến chống khai thác IUU trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; truyền thông, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh các huyện thị xã ven biển. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập huấn phổ biến các quy định; cung cấp kịp thời đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân.

Thực hiện lồng ghép công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, thanh tra kiểm tra hoạt động của người và tàu cá tại các cảng, cửa lạch, trên biển gắn với công tác chống khai thác IUU; yêu cầu hệ thống chính trị địa phương vào cuộc để vận động tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghệ An:  Triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền cho chủ tàu cá, ngư dân về chống khai thác IUU.

Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt giám sát hành trình VMS theo quy định; lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác; cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến…

Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước theo hướng dẫn tại Thông tư 21/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang EU và các thị trường khác; rà soát các điểm tàu cá cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác (bến cá); tổ chức giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ qua cảng chỉ định, kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào tại các cảng theo quy định; đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài trên 15m phải tham gia cảng chỉ định để bốc dỡ; đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng…

Nghệ An:  Triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. - Ảnh 3.

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tập trung nguồn lực ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Nghệ An khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển và xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định; xác minh, xử lý 100% các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát VMS theo quy định; điều tra, xử phạt 100% các trường hợp tàu cá Nghệ An vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan về thực thi nhiệm vụ chống khai thác; định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chống khai thác IUU cấp tỉnh để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh.

Vũ Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD

Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2024, xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt hơn 402 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 207 tỷ USD, nhập khẩu 195 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 11,87 tỷ USD.