Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ công tác lâm nghiệp năm 2022

Địa phương
09:13 AM 13/04/2022

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, ngành Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả về quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng, phát triển rừng chuyển mục đích sử dụng rừng, quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, triển khai thực thi pháp luật về lâm nghiệp.

Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ công tác lâm nghiệp năm 2022 - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị

Trong đó, ngành đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lâm nghiệp được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 21/12/2020. Trong đó, diện tích rừng trồng tập trung là 19.253 ha/18.000 ha kế hoạch, đạt hơn 105%; tạo được hơn 33,479 triệu cây giống các loại, đạt hơn 101% so với kế hoạch; tiến hành giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với 15.630,01 ha/14.873,77 ha kế hoạch, đạt 105%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7,85%; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 207 triệu USD, tăng 37% so với năm 2020.

Hiện nay, toàn tỉnh  Nghệ An đã có hơn 10.288 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được kiểm soát có hiệu quả, giảm 50% số vụ cháy, giảm 68,5% diện tích bị cháy so với năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các đơn vị trong ngành Lâm nghiệp, các địa phương phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của chủ rừng, người dân và cả hệ thống chính trị.

Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ công tác lâm nghiệp năm 2022 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã trả lời cụ thể các kiến nghị của các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, quan tâm tạo sinh kế cũng như nâng cao thu nhập cho người dân. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu về lâm nghiệp được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 24/12/2021; triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án đầu tư về lâm nghiệp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp PCCCR năm 2022.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị cần triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản theo Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 05/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh; triển khai quyết liệt Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh gia hạn tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/02/2022...

Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ công tác lâm nghiệp năm 2022 - Ảnh 3.

Toàn tỉnh hiện có 25 cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp thuộc các công ty lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và một số cơ sở thuộc hộ gia đình...

Các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phương án bảo vệ rừng tại các địa phương và chủ rừng; kiểm soát tốt công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn khai thác rừng trồng, đặc biệt là từ nguồn ngân sách nhà nước để tránh sai phạm đáng tiếc xảy ra.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Người tiêu dùng tăng mua sắm trực tuyến để hưởng ưu đãi Người tiêu dùng tăng mua sắm trực tuyến để hưởng ưu đãi

Người tiêu dùng đang chi tiêu cẩn trọng hơn do không biết rủi ro gì có thể xảy ra trong tương lai. Song họ có xu hướng mua sắm trực tuyến để tận dụng ưu đãi hay có sự so sánh về giá cả giữa các sản phẩm.