Nghệ An: Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022

Địa phương
07:02 PM 06/07/2022

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 454/KH-UBND về việc triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động nhằm phân tích, dự báo thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường lao động (cung – cầu) trên địa bàn tỉnh hàng năm, làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương. Đồng thời, đánh giá, phân tích, dự báo thị trường lao động, định hướng và điều phối thị trường lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc thu thập thông tin thị trường lao động phải đảm bảo phục vụ kịp thời, chính xác, đầy đủ, có hệ thống công tác quản lý của nhà nước về lao động, việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu Chương trình chuyển đổi số Quốc gia của Trung ương và của địa phương. Thông tin, dữ liệu thị trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước. Dữ liệu của tỉnh Nghệ An được kết nối vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia để phục vụ công tác dự báo, phân tích trên phạm vi quốc gia. Các tổ chức, cá nhân, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định của pháp luật.

Nghệ An: Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022  - Ảnh 1.

Lao động tại Nhà máy may An Hưng thuộc Công ty CP Tập đoàn An Hưng tại xã Công Thành, huyện Yên Thành

Theo kế hoạch, việc thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh tập trung vào việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động; thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, về thông tin cung lao động, đối tượng được thu thập là người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế cư trú tại địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin; về thông tin cầu lao động, đối tượng được thu thập là người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

Thời gian thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động bắt đầu từ ngày 01/8/2022. Cụ thể, từ ngày 01/8- 30/10/2022, sẽ tổ chức thu thập thông tin cung, cầu lao động, thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 01-30/11/2022, nghiệm thu kết quả, cập nhật thông tin, dữ liệu lên hệ thống lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 01-15/12/2022, chuyển tải dữ liệu thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ LĐ,TB&XH; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Để triển khai, thực hiện tốt việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở LĐ,TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2022 của Bộ LĐ,TB&XH về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động cho các đơn vị, địa phương. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ghi chép, cập nhật thông tin tại cơ sở; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện...

Nghệ An: Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022  - Ảnh 2.

Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định; bố trí kinh phí, đảm bảo nguồn ngân sách của địa phương chi các hoạt động thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn. Chỉ đạo, tuyên truyền kế hoạch thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động tại địa phương. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở LĐ,TB&XH thường xuyên cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và thông tin người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý để thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động có liên quan hàng năm theo quy định; thông tin tuyên truyền nội dung thu thập, lưu trữ và thông tin thị trường lao động thuộc phạm vi quản lý.

Thái Quảng - Đỗ Việt
Ý kiến của bạn