Nghệ An: Từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường

Địa phương
09:10 AM 06/05/2022

Mới đây, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện đúng quy định, từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường tại buổi làm việc với Sở TN&MT về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An Hoàng Quốc Việt phát biểu: Toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, chủ động, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. 

Sở TN&MT đã tham mưu kịp thời và cụ thể hóa các quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn địa bàn tỉnh từ các quy định của pháp luật hiện hành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường; thực hiện và hoàn thành có chất lượng chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực ngành phụ trách. Cụ thể, ngành đã tham mưu ban hành 01 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực môi trường, 10 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 07 Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực đất đai và biển đảo.

Nghệ An: Từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Cải cách hành chính đã được thực hiện quyết liệt. Sở trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục và bộ TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước, quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực khoáng sản. Trong đó, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về lĩnh vực môi trường giảm 100 ngày so với quy định và bãi bỏ 03 thủ tục; về lĩnh vực khoáng sản giảm 323 ngày so với quy định và bãi bỏ 01 thủ tục. Lĩnh vực tài nguyên nước và biển đảo giảm 205 ngày so với quy định và bãi bỏ 10 thủ tục. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức được nâng lên; thủ tục đầu tư liên quan đến ngành đã được giải quyết tốt. Quan tâm và xử lý có hiệu quả các vướng mắc phát sinh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là các dự án trọng điểm thu hút đầu tư, vướng mắc của tổ chức, cá nhân và công tác quản lý tài nguyên môi trường ở cơ sở.

Nghệ An: Từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường - Ảnh 2.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 2025

Toàn sở đã kiểm tra xử lý dự án chậm tiến độ trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất Khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam và sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Song song, tích cực triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường, qua đó đã chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiến nghị thu hồi các dự án sử dụng đất vi phạm, hạn chế được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Nghệ An: Từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường - Ảnh 3.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 – 2025 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường xây dựng theo hướng tự đảm chi thường xuyên. Đề xuất không sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ về sự nghiệp khác nhau và độc lập.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận các nội dung gồm: Phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; Tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó phải đảm bảo an toàn về môi trường. Đồng thời, rà soát đủ quỹ đất trong các cụm công nghiệp, quản lý trữ lượng khai thác khoáng sản. Tập trung giải quyết kịp thời, nhanh gọn thủ tục hành chính của ngành đối với các dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh và kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Nghệ An: Từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường - Ảnh 4.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: TN&MT là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Đó là, việc xử lý một số thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp và người dân còn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu; công tác tham mưu một số quyết định chưa phù hợp, ảnh hưởng tiến độ xử lý công việc chung; một số vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, triệt để trong lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, môi trường; chưa xử lý dứt điểm các vấn đề về ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành TN&MT quan tâm công tác xây dựng quy hoạch thuộc lĩnh vực của ngành, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thiện quy hoạch đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường đã ban hành để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với thực tế và các quy định mới. Tiếp tục quan tâm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường; quan tâm đến vấn đề xử lý các khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Trước 15/6, hoàn thành kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 – 2030; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 7.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn