Nghệ An: UBND tỉnh yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Địa phương
08:18 PM 13/12/2023

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 10627/UBND-KSTT gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc rà soát, xử lý hồ sơ quá hạn phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công văn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu rõ: Thời gian qua các Sở, ban, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số Sở, ngành, địa phương có tỷ lệ hồ sơ quá hạn và số lượng hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh quá hạn chiếm tỷ lệ lớn (chiếm 8,2%).

Để khắc phục tình trạng giải quyết TTHC quá hạn, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tự chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết TTHC quá hạn đang xử lý; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm muộn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nghệ An: UBND tỉnh yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia- Ảnh 1.

Nghệ An: UBND tỉnh yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia- Ảnh 2.

Phụ lục hồ sơ xử lý quá hạn của các cơ quan, đơn vị

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát lại các lỗi kỹ thuật trong quá trình tích hợp, đồng bộ hồ sơ TTHC giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm đồng bộ đầy đủ 100% hồ sơ TTHC theo quy định, giúp đánh giá chính xác kết quả thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tại Bộ, ngành, địa phương.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Kỳ vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” trong cải tạo chung cư cũ Hà Nội: Kỳ vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” trong cải tạo chung cư cũ

Luật Nhà ở sửa đổi 2023 sắp có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2024 với nhiều điểm mới bổ sung, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tiến độ công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên cả nước nói chung, và trên địa bàn TP. Hà Nội nói riêng.