Ngoài tăng 7,4% lương hưu, chính sách tiền lương 2022 có gì thay đổi hay không?

Sự kiện
05:03 PM 17/12/2021

Năm 2022 sẽ có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến chính sách tiền lương. Do đó, người lao động cần lưu ý để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Không cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 34/2021/QH15 có nêu, lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Trước đó, tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 23/2021, Quốc hội yêu cầu tập trung nguồn lực để cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022 theo đúng tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW.

Nhưng hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nên việc cải cách tiền lương chính thức bị lùi lại đến thời điểm thích hợp. Cán bộ, công chức, viên chức vẫn hưởng lương dựa vào mức lương cơ sở và các khoản phụ cấp cũng vẫn được giữ nguyên như hiện tại.

Lương cán bộ, công chức, viên chức = Hệ số x Mức lương cơ sở các khoản phụ cấp - các khoản đóng BHXH, khác (nếu có).

Dự kiến không tăng lương cơ sở

Trong năm 2020 và năm 2021, do dịch bệnh nên liên tiếp hai lần lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đã không tăng mà vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2019 theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Với tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay, theo dự đoán của nhiều chuyên gia, lương cơ sở năm 2022 cũng sẽ giữ nguyên so với năm 2021 là ở mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu không tăng cơ sở năm 2022 thì đây là năm thứ 3 liên tiếp tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức không có thay đổi gì.

Dự kiến không tăng lương tối thiểu vùng

Theo khoản 1 Điều 91 Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, mức lương tối thiểu được ấn định theo vùng, theo tháng và theo giờ. Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, lương tối thiểu sẽ do Chính phủ quyết định và công bố.

Trong năm 2021, bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lương tối thiểu vùng không tăng mà vẫn áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP như năm 2020.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp với nhiều biến chủng mới, ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, khả năng tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2022 là rất nhỏ.

Bởi vậy, dự đoán trong năm 2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ không tăng mà vẫn giữ nguyên như hiện tại. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng hiện nay là:

Ngoài tăng 7,4% lương hưu, chính sách tiền lương 2022 có gì thay đổi hay không? - Ảnh 2.

Từ 1/1/2022 tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2022, sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12/2021 cho các đối tượng như:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn.

- Người đang hưởng trợ cấp trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng…

Đồng thời, tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 theo tinh thần của Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 tại kỳ họp thứ 02, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh lương hưu cho các đối tượng nêu tại Điều 1 Nghị định 108/2021/NĐ-CP, nếu người nghỉ hưu trước 1995 vẫn chưa đạt được mức lương hưu 2,5 triệu đồng/tháng/người thì tiếp tục điều chỉnh tiếp như sau:

- Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng: Người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/tháng/người trở xuống.

- Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/tháng/người: Người có lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/tháng/người - dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Giang Anh
Ý kiến của bạn
Bình luận
Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và các nước Âu -  Mỹ tăng trưởng ấn tượng Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và các nước Âu - Mỹ tăng trưởng ấn tượng

Trong năm 2022, thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thị trường châu Âu - châu Mỹ về cơ bản vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao, đóng góp quan trọng vào thặng dư thương mại của Việt Nam, trong đó một số mặt hàng xuất khẩu ghi nhận sự tăng trưởng hai con số.