NHCSXH huyện Thanh Thủy: Hoạt động tín dụng chính sách đạt kết quả tốt

Địa phương
11:40 AM 16/11/2022

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện việc triển khai Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thanh Thủy cũng đã tham mưu tốt cho UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khác, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

NHCSXH huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): 10 tháng 2.698 lượt khách hàng vay vốn và 10.557 khách hàng trở nợ - Ảnh 1.

10 tháng, NHCSXH huyện Thanh Thủy đạt 2.698 lượt khách hàng vay vốn và 10.557 khách hàng trả nợ.

Trong 10 tháng năm 2022, doanh số cho vay đạt 102,760 triệu đồng, với 2.698 lượt khách hàng; doanh số dư nợ đạt 64,443 triệu đồng, với 10.557 lượt khách. Tổng dư nợ đến 31/10 đạt 357,369 triệu đồng, tăng 35,557 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,20%. 

Trong đó, tính riêng các chương trình cho vay theo Nghị Quyết 11: Cho vay nhà ở xã hội 9 lượt khách hàng, dư nợ đạt 8,858 triệu đồng; cho vay hỗ trợ việc làm 332 khách hàng, dư nợ đạt 3,377 triệu đồng; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 27 lượt khách hàng, dư nợ đạt 5,542 triệu đồng. Nợ quá hạn 134,92 triệu đồng, chiếm 0,04% trên tổng dư nợ, giảm 114 triệu đồng so với năm 2021. Nợ khoanh 142 triệu đồng chiếm 0,04% trên tổng dư nợ.

Tổng nguồn vốn đạt 352,009 triệu đồng, tăng 32.570 triệu đồng so với năm 2021, tăng trưởng 10,32%. Trong đó: nguồn vốn cấn đối từ TW: 287.065 triệu đồng, tăng 16.896 triệu đồng so với năm 2021, chiếm 81,55% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện và các tổ chức, cá nhân thực hiện đạt 2.147/2.227 triệu đồng, đạt 96,41%, tăng 420 triệu đồng so với năm 2021; nguồn vốn thanh toán và nguồn vốn khác đạt 12.898 triệu đồng, chiếm 3,66%/tổng nguồn vốn.

NHCSXH huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): 10 tháng 2.698 lượt khách hàng vay vốn và 10.557 khách hàng trở nợ - Ảnh 2.

Phòng giao dịch đã thực hiện tốt việc công việc khai hóa về dư nợ, các chương trình tín dụng cho vay, quy trình thủ tục cho vay, bộ thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH… Tỷ lệ giao dịch tại các xã đạt: 95,77%, tỷ lệ thu nợ 99,68%, tỷ lệ thu lãi 99%, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV 96,49%.

Do đó, Phòng giao dịch đang cố gắng thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2022 triển khai cho vay kịp thời không để vốn ứ đọng. Tập trung triển khai cho vay Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo NQ số 11/NQ-CP ngày 10/11/2022. Hoàn thành 100% các chi tiêu kế hoạch nguồn vốn và tín dụng được giao: thu lãi đạt 99% trở lên, tỷ lệ nợ quá hạn đạt dưới 0,1%...

Đặc biệt quan tâm hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các hội đoàn thể, Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ TK&VV, đưa việc sinh hoạt Tổ theo lịch cố định hàng tháng đi vào nề nếp, có chất lượng và quan tâm đến công tác thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Thu Hường
Ý kiến của bạn