Nhiệt điện Quảng Ninh: “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” để đạt và vượt các chỉ tiêu 2024

Doanh nghiệp
11:40 AM 15/04/2024

Đó là tinh thần của Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Nhiệt điện Quảng Ninh: “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” để đạt và vượt các chỉ tiêu 2024- Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động, tạo điều kiện cho Người lao động được tham gia ý kiến, tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng Công ty phát triển, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, giữa người sử dụng lao động và người lao động trong Công ty. Ngày 12/4/2024, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024. 

Đến tham dự Hội nghị của Công ty có đồng chí Đặng Thị Kim Chung - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Phạm Anh Văn - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí đại diện các Ban chức năng và Công đoàn Tổng công ty. 

Về phía Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn và 189 đại biểu đại diện cho tập thể người lao động Công ty.

Nhiệt điện Quảng Ninh: “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” để đạt và vượt các chỉ tiêu 2024- Ảnh 2.

Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt Ban điều hành, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện chủ đề năm "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, quyết toán Dự án, các dự án đầu tư, đại tu tổ máy số 2 và đảm bảo thu nhập cho người lao động và quyền lợi cho các cổ đông. 

Công ty đã hoàn thành Kế hoạch SXKD năm với nhiều kết quả tích cực: sản lượng điện sản xuất đạt 7,82 tỷ kWh, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 7.10 tỷ kWh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định; lợi nhuận trước thuế TNDN vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. 

Trong công tác quản lý vận hành, Công ty đã chủ động thành lập từ sớm ban chỉ đạo công tác phát điện mùa khô. Ban chỉ đạo tổ chức họp định kỳ hàng tháng, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các đơn vị trong Công ty rà soát, nghiên cứu tìm các giải pháp thực hiện, phương án ứng phó đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2023. Trong công tác đầu tư xây dựng, Công ty đã triển khai từng bước một số dự án như: dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy, dự án chuyển đổi dầu FO - DO….

Về phương hướng nhiệm vụ, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa cho biết: Năm 2024, Công ty cần tập trung thực hiện, hoàn thành các mục tiêu trọng tâm bao gồm: Sản lượng điện sản xuất ở mức 7,761 tỷ kWh; Sản lượng điện bán ở mức 7,030 tỷ kWh; Phấn đấu giảm tối đa nhất suất hao nhiệt/số lần sự cố; tối ưu hóa chi phí SXKD; Hoàn thành công tác sửa chữa lớn Tổ máy số 3; Duy trì đảm bảo thu nhập và các chế độ cho người lao động và Nâng cao nhận thức, năng lực trong công tác Kiểm soát tuân thủ, Quản trị rủi ro; Chuyển đổi số ngay từ vị trí công tác của mỗi CBCNV. Đặc biệt đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của hệ thống, đảm bảo phát điện cao điểm mùa khô năm 2024.

Nhiệt điện Quảng Ninh: “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” để đạt và vượt các chỉ tiêu 2024- Ảnh 3.

Đồng chí Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách tại Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị được nghe các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách, tình hình thực hiện Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, các quy chế, quy định liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động; Báo cáo việc trích lập sử dụng các loại quỹ phúc lợi, khen thưởng, tương trợ, việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng BHXH, BHYT; Báo cáo của thực hiện Quy chế dân chủ của Ban thanh tra Nhân dân…  

Nhiệt điện Quảng Ninh: “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” để đạt và vượt các chỉ tiêu 2024- Ảnh 4.

Hội nghị bầu Ban đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026

Với tinh thần dân chủ và xây dựng, tại Hội nghị, đại biểu các đơn vị đã trình bày các ý kiến tham luận, đề xuất về công tác kiểm soát suất hao nhiệt, các giải pháp ngăn ngừa sự cố phần điện trong Nhà máy, công đoàn chỉ động phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc… Và Hội nghị đã cũng bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026 và Ban đối thoại định kỳ năm 2024.

Nhiệt điện Quảng Ninh: “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” để đạt và vượt các chỉ tiêu 2024- Ảnh 5.

Đồng chí Đặng Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Đại điện cho lãnh đạo cấp trên đến dự Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã ghi nhận những đóng của Công ty trong năm qua và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty trong kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và động viên CBCNV Công ty tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác vận hành tổ máy an toàn, quan tâm công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh năm 2023 đi qua với rất nhiều thách thức, nhiều sự kiện đáng ghi nhớ nhưng Công ty đã hoàn thành rất tốt kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra: đảm bảo phát điện mùa khô 2023, hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt 43% so với kế hoạch. 

Nhiệt điện Quảng Ninh: “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” để đạt và vượt các chỉ tiêu 2024- Ảnh 6.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Trên cở sở phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được đúc kết và những khó khăn, thách thức, thời cơ và thuận lợi thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị tập thể CBCNV, NLĐ Công ty thực hiện với quyết tâm cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về sản lượng điện mùa khô năm 2024 với tinh thần "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" và "5 đẩy mạnh".

Trong đó, "5 quyết tâm" là: (1) Quyết tâm "trực chiến, bám máy, phát điện" đảm bảo phát điện, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện mùa khô năm 2024 và sản lượng điện cả năm 2024; (2) Quyết tâm hoàn thành Kế hoạch lợi nhuận năm 2024; (3) Quyết tâm khắc phục các tồn tại, kiếm khuyết phát sinh duy trì phát điện an toàn, ổn định, có hiệu quả; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; (4) Quyết tâm giảm số lần sự cố xuống mức thấp, giảm suất hao nhiên liệu; (5) Quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, trở ngại.

"5 bảo đảm" là: (1) Đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của hệ thống, đặc biệt là công tác đảm bảo phát điện cao điểm mùa khô năm 2024; sửa chữa lớn Tổ máy số 3 đúng tiến độ, đạt chất lượng; (3) Đảm bảo đủ nhiên liệu, đủ vật tư đáp ứng yêu cầu sản xuất điện; đảm bảo tài chính, dòng tiền cho hoạt động SXKD; (3) Đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập, chế độ chính sách cho NLĐ; (4) Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, không xảy ra sự cố cháy nổ; (5) Đảm bảo đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hướng đích, ổn định chính trị nội bộ,

"5 đẩy mạnh" là: (1) Đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật lao động; (2) Đẩy mạnh công tác kiểm soát chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (suất tiêu hao than, suất hao nhiệt) và kiểm soát nội bộ (3) Đẩy mạnh chuyển đổi số và nghiên cứu khoa học, cải tiến, sáng kiến; (4) Đẩy mạnh truyền thông nội bộ và (5) Đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp.

Ngô Huy
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.