Nhiều Đảng bộ khai mạc Đại hội ngày hôm nay (14/10)

Chính trị - xã hội
02:40 PM 14/10/2020

Trong sáng 14/10, Đảng bộ các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Điện Biên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Yên tiến hành phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều Đảng bộ khai mạc Đại hội ngày hôm nay (14/10) - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 80.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang với chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

Nhiều Đảng bộ khai mạc Đại hội ngày hôm nay (14/10) - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Báo Lao Động

Tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp với sự tham gia của 349 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 124.900 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng nay, 14/10.

Nhiều Đảng bộ khai mạc Đại hội ngày hôm nay (14/10) - Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

Cũng trong buổi sáng hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV diễn ra từ 13 - 15/10 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.

Dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trong toàn tỉnh.

Nhiều Đảng bộ khai mạc Đại hội ngày hôm nay (14/10) - Ảnh 4.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Ảnh: Thái Anh Linh/Cổng TTĐT tỉnh Thái Bình.

Tại Thái Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc sáng ngày 14/10 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh. Phiên chính thức của Đại hội diễn ra trong ngày 14 và 15/10.

Trước đó, chiều qua, ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành phiên trù bị điều hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thông báo thành lập các đoàn đại biểu dự Đại hội và quán triệt một số nội để chuẩn bị cho phiên chính thức.

Nhiều Đảng bộ khai mạc Đại hội ngày hôm nay (14/10) - Ảnh 5.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Cũng trong sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII tiến hành phiên khai mạc.

Đại hội tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhiều Đảng bộ khai mạc Đại hội ngày hôm nay (14/10) - Ảnh 6.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua các nội dung, quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Yên

Tại Phú Yên, sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 318 đại biểu, đại diện cho hơn 43.500 đảng viên từ 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và thực hiện công tác nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


P. Thủy (T/h)
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.