Nhiều điểm mới trong các luật về doanh nghiệp, đầu tư

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:30 PM 10/07/2020

Chiều 10-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp báo, giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp báo giới thiệu một số luật mới liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp.

  Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, các luật trên rất quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; nhất là tạo điều kiện để khu vực tư nhân trở thành động lực của tăng trưởng kinh tế.

  Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết, Luật Doanh nghiệp 2020 đã hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo mục tiêu của Chính phủ là thuộc nhóm ASEAN 4.

  Luật gồm 10 chương, 218 điều. Những cải cách quan trọng nhất gồm: Cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường. Luật bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, đồng thời quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu “số” thay cho dấu “truyền thống”; thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng với bộ hồ sơ điện tử mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy; nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

  Về Luật Đầu tư, theo ông Quách Ngọc Tuấn, Vụ phó Vụ Pháp chế, luật có 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục, với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn, trên cơ sở bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

  “Đặc biệt, Luật đã bổ sung kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; đồng thời tiếp tục cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý. Luật này có hiệu lực từ ngày 1-1-2021”, ông Quách Ngọc Tuấn thông tin.

  Về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu cho biết, Luật sẽ tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng phải “vay mượn” quy định của các luật khác hoặc mới dừng ở mức quản lý theo nghị định, từ đó, tránh được rủi ro cho nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách.

  Bên cạnh đó, luật còn hoàn thiện các cơ chế tổng thể, bao gồm các hình thức hỗ trợ, ưu đãi và bảo đảm đầu tư từ phía Nhà nước cho nhà đầu tư để tăng tính hấp dẫn của dự án, thu hút đầu tư mạnh mẽ, cũng như bảo đảm việc thực hiện dự án thành công.

  Luật PPP khu biệt vào các lĩnh vực thiết yếu gồm: Giao thông; lưới điện, nhà máy điện (trừ nhà máy thủy điện và trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực), thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; y tế; giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin.

  Hồng Sơn
  Ý kiến của bạn