Nhiều khoản thu trọng yếu giảm sút, kéo thu ngân sách nhà nước 4 tháng giảm 5%

Tài chính - Đầu tư
09:32 AM 01/05/2023

Các khoản thu từ thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân… đều thấp hơn so với cùng kỳ năm trước kéo theo luỹ kế 4 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, giảm 5%.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/4 cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 tương đương 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 113 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 538,8 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán năm và giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều khoản thu trọng yếu đều giảm so với cùng kỳ năm trước như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân... Mức giảm thu diễn ra ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại nhiều địa phương như: bất động sản, ô tô, chứng khoán...

Nhiều khoản thu trọng yếu giảm sút, kéo thu ngân sách nhà nước 4 tháng giảm 5% - Ảnh 1.

Thu nội địa tháng 4/2023 ước đạt 113 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 538,8 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán năm và giảm 2% so cùng kỳ năm trước; 

Thu từ dầu thô tháng 4/2023 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán năm và giảm 9,6% so cùng kỳ năm trước; 

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4/2023 ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán năm và giảm 19,9% so cùng kỳ năm trước;

Xuất khẩu suy giảm ở phần lớn mặt hàng chủ lực do nhu cầu tiêu thụ yếu tại các thị trường lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 91% tổng giá trị xuất khẩu năm vừa qua như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU)...

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 135,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 500,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm và tăng 6,1% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2023, ước đạt 355,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm và tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 110,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% và tăng 15,6%; chi trả nợ lãi 34 nghìn tỷ đồng, bằng 33% và giảm 3,3%...

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế nhận định, trước bối cảnh nền kinh tế như trên, cùng với việc tiếp tục triển khai những chính sách giảm thuế trong thời gian tới sẽ tác động đến việc triển khai thực hiện thu NSNN năm 2023 của toàn ngành Thuế. 

Để phấn đấu đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu NSNN năm 2023 đã được Bộ Tài chính giao là 1,373 triệu tỷ đồng, Tổng cục Thuế cho biết thời gian tới thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. 

Ngoài ra là tập trung vào các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế có thể giảm; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; công tác hoàn thuế; thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương; thực hiện công tác lập và xây dựng dự toán năm 2024.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn