Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Chính sách
10:36 AM 14/04/2024

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.

Trạm dừng nghỉ đường bộ là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, được xây dựng trên tuyến đường cao tốc, tuyến quốc lộ hoặc đường tỉnh để cung cấp các dịch vụ phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông. Hệ thống trạm dừng nghỉ phải phù hợp với Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy chuẩn mới, trạm dừng nghỉ đường bộ chia làm bốn loại và các hạng mục công trình bắt buộc phải có diện tích tối thiểu là 10.000 m2, 5.000 m2, 3.000 m2 và 1.000 m2, trong đó diện tích dành cho khu đậu xe chiếm 50% diện tích tối thiểu của trạm.

Các trạm dừng nghỉ này phải có khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô; trạm cấp nhiên liệu; khu vệ sinh, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, nơi cung cấp thông tin, phòng trực cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông.

Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Diện tích tối thiểu cho một vị trí đậu của xe ô tô khách, xe ô tô tải là 40 m2 và cho xe ô tô con là 25 m2. Có vạch sơn để phân định rõ từng vị trí đỗ xe. Có vị trí đậu xe riêng cho người khuyết tật với diện tích tối thiểu 25 m2 theo QCVN 07:2010/BXD.

Đường lưu thông trong trạm dừng nghỉ phải có các biển báo hiệu, vạch kẻ đường; có bán kính quay xe phù hợp (nhưng bán kính tối thiểu không nhỏ hơn 10 m tính theo tim đường) được quy định tại QCVN 07:2010/BXD để đảm bảo cho các loại phương tiện lưu thông an toàn trong khu vực trạm dừng nghỉ.

Ngoài ra Thông tư 09/2024/TT-BGTVT cũng bổ sung một số điểm mới như: bổ sung khu vực lắp đặt trụ sạc điện, thiết bị sạc điện; trạm biến áp, trạm phát điện dự phòng...

Sửa đổi quy định về điểm đấu nối của đường ra vào trạm dừng nghỉ với đường bộ phải được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-GP ngày của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thông tư 09/2024/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024. Các trạm dừng nghỉ đã được công bố đưa vào khai thác trước ngày thông tư này có hiệu lực phải hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn này trước ngày 1/1/2027.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn