Nhiều tỉnh, thành miền Tây Nam bộ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Địa phương
12:07 PM 09/09/2021

Thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành miền Tây Nam bộ, khu vực ĐBSCL đã tiến hành chi trả hỗ trợ hoặc hỗ trợ bổ sung cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Nhiều tỉnh, thành miền Tây Nam bộ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân được hỗ trợ ở đại dịch Covid-19

THÀNH PHỐ CẦN THƠ: Ngày 07/9/2021, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số: 1980/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ (thuộc nhóm 12 đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ vé số lưu động trên địa bàn huyện Cờ Đỏ). Theo đó, 558 đối tượng ở huyện Cờ Đỏ được hỗ trợ, mỗi người là 800.000 đồng, với tổng kinh phí chi trả lần này là: 446.400.000 đồng.

Nhiều tỉnh, thành miền Tây Nam bộ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Quyết định số: 1980/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ

VĨNH LONG: Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc hỗ trợ bổ sung cho 18.118 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Số tiền hỗ trợ cho 01 người: 500.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ: 9.059.000.000 đồng (chín tỷ, không trăm năm mươi chín triệu đồng), từ nguồn ngân sách tỉnh.

Quyết định số 2383/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long

TIỀN GIANG: Ngày 09/9/2021, UBND tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, phối hợp các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố Mỹ Tho khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện Công văn số 4005/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh ban hành về việc triển khai Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 20/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Anh Duy
Ý kiến của bạn
Bình luận