Nhựa Tiền Phong (NTP): Lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 44% xuống 78 tỷ đồng, tăng tích trữ tiền mặt và hàng tồn kho

Doanh nghiệp - Doanh nhân
03:00 PM 21/10/2021

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của NTP vào mức 5.107 tỷ đồng, tăng 31% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền đạt 772 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 101% lên 1.292 tỷ đồng.

Nhựa Tiền Phong (NTP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần 1.016 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cũng giảm đáng kể, song lợi nhuận gộp thu về chỉ còn 222 tỷ đồng, giảm đến 41%.

Trong kỳ, Công ty có tiết giảm đáng kể các chi phí. Dù vậy, khấu trừ lợi nhuận sau thuế quý 3 vẫn giảm mạnh 44% xuống mức 78 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 3.356 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 347,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và 1,6% so cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, NTP đặt kế hoạch doanh thu là 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 432 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện khoảng 66% mục tiêu doanh thu năm và 95% mục tiêu lãi trước thuế năm.

Nhựa Tiền Phong (NTP): Lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 44% xuống 78 tỷ đồng, tăng tích trữ tiền mặt và hàng tồn kho - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của NTP vào mức 5.107 tỷ đồng, tăng 31% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền đạt 772 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 101% lên 1.292 tỷ đồng.

Tương ứng, nợ vay Công ty cũng tăng 84% so với thời điểm đầu năm lên mức 1.737 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn.

Túc Mạch
Ý kiến của bạn