Những loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Thị trường
02:30 PM 22/09/2020

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/9/2020 quy định về danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

Những loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Những loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan - Ảnh 1.

Kho ngoại quan (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, các loại hàng hoá sau đây thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan:

- Thuốc lá điều, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá: Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam: mã hàng (24.02.20).

- Rượu: Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam: mã hàng (22.08.20.00).

Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15/11/2020 thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. 

Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

Theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

My Lê
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.