Những 'mảnh ghép' đang làm nên bức tranh toàn diện về chuyển đổi số 2020

Diễn đàn eVMS 5.0
03:36 PM 14/12/2020
Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài với bước đi cụ thể, được tính toán bài bản. Trong bức tranh lớn đó, chúng ta có thể thấy ở từng đơn vị, từng địa phương những biểu hiện cụ thể của quá trình này. Những cách làm, những bước đi dù rất nhỏ nhưng cũng đang đóng góp tích cực vào sự vận hành của bộ máy lớn.

Những 'mảnh ghép' đang làm nên bức tranh toàn diện về chuyển đổi số 2020

Những 'mảnh ghép' đang làm nên bức tranh toàn diện về chuyển đổi số 2020

 

IT Today - Sở TTTT TP.HCM
Ý kiến của bạn
Bình luận