Ninh Bình: Đổi mới công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố

Sự kiện
06:00 PM 09/12/2020

Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bằng các quy định, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các quy trình từ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, đều được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới.

Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ. Qua trao đổi, đồng chí Đoàn Mạnh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ninh Bình cho biết: Đổi mới công tác cán bộ là một trong sáu chương trình trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 đã triển khai thực hiện. Theo đó, Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, chính sách quan trọng về công tác cán bộ theo hướng đổi mới toàn diện các khâu của công tác cán bộ. Các chủ trương, nghị quyết ngày càng cụ thể, chặt chẽ và bám sát các quy định của cấp trên, tình hình thực tiễn của thành phố. Ví dụ như, ngoài các quy định của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo UBND thành phố xây dựng và ban hành Quy định bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức thành phố. 

Ninh Bình: Đổi mới công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Ninh Bình trao các quyết định cho cán bộ. Ảnh: Báo Ninh Bình

Với những tiêu chí cụ thể, rõ ràng và được "lượng hóa" theo hướng lấy hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân làm cơ sở để đánh giá, đã giúp công tác đánh giá cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố được thực hiện công tâm khách quan, toàn diện, kết quả đánh giá đã phản ánh thực chất hơn, do đó đã động viên được đội ngũ cán bộ, tạo cho họ có ý thức rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các quy định, chính sách của thành phố, nhiều khâu trong công tác cán bộ của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị được đổi mới, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch. Trong đó phải kể đến công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đã được quan tâm, chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay đã thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại và hiệp y bổ nhiệm 173 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; đã luân chuyển 7 đồng chí từ thành phố về phường giữ chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; điều động từ phường, xã lên thành phố 4 đồng chí; điều động, luân chuyển 22 cán bộ giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường, xã để thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã không phải người địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở thành phố Ninh Bình đã giúp cán bộ đi cơ sở có điều kiện gần gũi với nhân dân, đi sâu, đi sát thực tế; được tiếp xúc môi trường mới, có điều kiện học tập, công tác trong môi trường mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Với phương châm chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ về cơ cấu, số lượng, chất lượng nhằm khắc phục tình trạng hụt hẫng, chắp vá khi có nhu cầu sử dụng cán bộ; đồng thời bố trí sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và cán bộ chủ chốt ở xã, phường, Thành ủy Ninh Bình đã thực hiện 2 nhóm giải pháp quan trọng, đó là nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng và công tác quy hoạch cán bộ.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy thực hiện 3 đợt quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, chính quyền các cấp, qua đó kịp thời bố trí, sắp xếp cán bộ đối với 173 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cùng với công tác quy hoạch, Thành ủy quan tâm sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, kết hợp với công tác điều động, luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài.

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, thành phố đã ban hành Đề án về đào tạo ngắn hạn trong nước và nước ngoài, giai đoạn 2017-2020. Theo đó, thành phố đã ký kết hợp tác giáo dục với Trường Đại học Daewon, thành phố Jecheon (Hàn Quốc). Ngoài ra, thành phố chủ động phối hợp với các học viện, trường đại học có uy tín ở trong nước để cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị tại Trung tâm. Trong nhiệm kỳ, thành phố Ninh Bình đã cử được nhiều cán bộ đi đào tạo thạc sỹ, cao cấp, cử nhân, trung cấp, sơ cấp chính trị; nhiều cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Chất lượng cán bộ cơ sở từng bước được củng cố. Số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo bồi dưỡng trở về công tác cơ bản đã phát huy được năng lực, sở trường, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở được nâng lên so với trước. Hiện nay, đại đa số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao (trình độ đại học chiếm tỷ lệ trên 75%, nhiều người là thạc sĩ, tiến sĩ). Đội ngũ cán bộ được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn và trưởng thành về nhiều mặt; nhiều đồng chí có sự đổi mới về tư duy, năng động, dám nghĩ, dám làm và quyết đoán trong công việc được phân công, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Thái Sơn
Ý kiến của bạn