Nội quy phòng bỏ phiếu được quy định như thế nào?

Chính trị - xã hội
11:22 AM 18/05/2021

Khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định.

Nội quy phòng bỏ phiếu được quy định như thế nào? - Ảnh 1.

Hình minh họa. (Nguồn: Internet)

Các nội dung của nội quy phòng bỏ phiếu

Nội quy phòng bỏ phiếu được tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu và gồm các nội dung sau:

Chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu

Xếp hàng lần lượt để thực hiện bỏ phiếu

Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu

Không vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào

Không mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy… vào phòng bỏ phiếu

Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử, người có nhiệm vụ phục vụ bầu cử phải đeo phù hiệu theo mẫu do Ủy ban bầu cử cấp tỉnh quy định.

Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào mặt trước Thẻ cử tri. Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho một lần bỏ phiếu.

Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử của công dân, vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: Sách "Hỏi – Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"

P. Thủy (TH)
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.