Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) báo lãi quý 4 gấp 7 lần cùng kỳ

Doanh nghiệp - Doanh nhân
08:52 AM 14/02/2022

Tính chung cả năm Nông nghiệp công nghệ cao Trung An lãi sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán TAR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng vọt so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí lãi vay thấp hơn, chỉ 82% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 112 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng gấp 8 lần cùng kỳ, lên 44 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 2 tỷ đồng, xuống còn gần 6 tỷ đồng. Trừ các chi phí khác, quý 4 Nông nghiệp công nghệ cao Trung An lãi trước thuế gần 46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gấp 7 lần cùng kỳ, lên 43,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 40 tỷ đồng.

Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) báo lãi quý 4 gấp 7 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu công ty đạt 3.120 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 101 tỷ đồng, tăng 14,6% so với số lãi hơn 88 tỷ đồng đạt được năm 2020.

Nam Hà
Ý kiến của bạn
Phát triển đô thị theo hướng xanh là xu hướng tất yếu của tương lai Phát triển đô thị theo hướng xanh là xu hướng tất yếu của tương lai

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), phát triển đô thị theo hướng xanh là một trong những xu thế toàn cầu tất yếu để giải quyết những thách thức lớn trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư lo ngại việc xây dựng và phát triển công trình xanh sẽ khiến chi phí đầu tư tăng 20- 30%.