Ông Đinh Anh Hào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hà Nội

Sự kiện
12:16 PM 21/11/2021

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội khóa I (Nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Đinh Anh Hào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm và sinh học y tế (Mebiphar) được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Võ cổ truyền Hà Nội áp dụng theo chủ trương của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ, quy chế làm việc và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, cùng các chức danh chủ chốt của Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội khóa I.

Ông Đinh Anh Hào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Lãnh đạo các ban, ngành chụp với các thành viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội khóa I, nhiệm kì 2021 - 2026.

Đại hội đã bầu ra 13 thành viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội khóa I, bao gồm: Ông Đinh Anh Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm và sinh học y tế (Mebiphar) giữ chức Chủ tịch Liên đoàn; 6 Phó Chủ tịch: Nguyễn Khắc Phấn (kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn), Hà Ngọc Sơn, Nguyễn Tiến Phi, Võ Hồng Kỳ, ông Nguyễn Bá Mạnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, Phó Chủ tịch Thế giới Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam kiêm Trưởng ban Tài chính Vận động; Viện phó Học viện Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, ông Vũ Hùng Quyết. Ngoài ra, có một Chánh Văn phòng và 5 Trưởng ban.

Ông Đinh Anh Hào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 2.

Ra mắt 13 thành viên Ban thường vụ Ban chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội khóa I, nhiệm kì 2021 - 2026.

Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND thành phố Hà Nội nhằm mục đích tập hợp, giúp đỡ tổ chức và phát triển các câu lạc bộ, võ đường, võ phái, môn phái võ cổ truyền, các ngành, các doanh nghiệp để phát triển sâu rộng phong trào võ cổ truyền trong mọi đối tượng; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, tài chính, đóng góp cho sự phát triển của phong trào võ cổ truyền Hà Nội. Qua đó, góp phần gìn giữ, lan tỏa và phát huy tinh hoa võ cổ truyền của dân tộc.

Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn.

Ông Đinh Anh Hào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 3.

Ông Đinh Anh Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm và sinh học y tế (Mebiphar) - Chủ tịch Liên đoàn và ông Nguyễn Khắc Phấn Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn nhận Quyết định cho phép thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội.

Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động sự hỗ trợ, tài trợ của các cá nhân, tổ chức, tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động của Liên đoàn. Đặc biệt tìm nguồn tài trợ đẻ xây dựng, phát triển môn Võ cổ truyền sâu rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời nâng cao vị thế Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội.

Mặc dù được sinh sau, đẻ muộn nhưng Đại hội Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 được thành lập với mục tiêu xây dựng Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội vững mạnh, chuyên nghiệp, trong sạch, hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, từng bước tăng tính chủ động của một tổ chức xã hội, nghề nghiệp nhằm đảm bảo vai trò hỗ trợ tích cực trong sự phát triển phong trào tập luyện thi đấu Võ cổ truyền Hà Nội nói riêng và Thể dục thể thao nói chung.

Ông Đinh Anh Hào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 4.

Một số hình ảnh tại Đại hội Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Võ cổ truyền Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với truyền thống lao động cần cù, tính hiếu học và tinh thần thượng võ của dân tộc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, Võ cổ truyền Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức và cách thức khác nhau, được truyền bá và lưu giữ từ đời này qua đời khác trong mỗi gia đình, dòng tộc cũng như các võ đường, lò võ trên các vùng miền của đất nước.

Cũng qua những thăng trầm của sự phát triển đó, Võ cổ truyền Việt Nam đã thấm sâu vào máu thịt, vào tư tưởng, vào hành động của mọi người, trở thành một mảng văn hóa tinh thần đầy tự hào của nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhân dân ta đã dùng võ để rèn luyện thân thể, nâng cao khả năng tự vệ, tôi luyện ý chí sắt đá và ứng dụng trong các trò chơi, lễ hội để tăng cường sự giao lưu trong cộng đồng.

Với chủ trương của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa, lãnh đạo doanh nghiệp đứng lên làm chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Hà Nội nói riêng và các Liên đoàn võ cổ truyền khác nói chung sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển Võ cổ truyền ngày càng đi lên, hội nhập sâu rộng không chỉ trong nước mà ngày càng lan tỏa ra cả đấu trường Quốc tế.

Ông Đinh Anh Hào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 5.

Liên đoàn Võ cổ truyền Hà Nội sẽ là nơi đưa ra định hướng chung, mục tiêu phát triển chung và chương trình thống nhất thông qua tôn chỉ mục đích, điều lệ hoạt động, đồng thời đóng góp vào bảng thành tích của thể thao Thủ đô.

Liên đoàn Võ cổ truyền Hà Nội được thành lập sẽ có điều kiện để hoạt động tích cực, đóng góp chung vào sự phát triển thể thao Thủ đô. Thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội là việc rất cần thiết, ngoài việc có nhiệm vụ giúp đỡ việc tổ chức và phát triển các CLB, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền của Thủ đô, Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được cơ quan quản lý nhà nước công nhận. Đây là điều mà những CLB, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền của Thủ đô mong muốn vì mang đến cơ hội cho họ được thể hiện tài năng ở những sân chơi chính thống đạt đủ điều kiện vốn có.

Ngoài ra, Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội còn là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn theo quy định của Pháp luật, điều này ở các Hiệp hội không có. Chính vì thế, Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội được thành lập mong muốn, sẽ trở thành một tổ chức chính quy, hợp pháp, là ngôi nhà chung cho các CLB, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền cùng những người Thủ đô yêu thích môn Võ cổ truyền.

Hồng Quang
Ý kiến của bạn
Bình luận