PC Hưng Yên phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số một số hoạt động cốt lõi

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:20 PM 28/12/2021

Theo định hướng chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Hưng Yên đặt ra mục tiêu số hóa giai đoạn 2021-2022.

Theo đó, toàn bộ lưới điện trên bản đồ, toàn bộ hồ sơ, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch sẽ được số hóa. Bên cạnh đó các quy trình/chu trình nội bộ theo từng lĩnh vực cũng được số hóa và bảo đảm an toàn thông tin, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022, trong thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên hầu hết các mặt hoạt động. EVN thực hiện chuyển đổi số 05 lĩnh vực: (1) Chuyển đổi số trong lĩnh vực Sản xuất; (2) Chuyển đổi số trong lĩnh vực Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng; (3) Chuyển đổi số trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng; (4) Chuyển đổi trong lĩnh vực Quản trị nội bộ (gồm lĩnh vực Quản trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Quản trị Tài chính kế toán v.v); (5) Nâng cao năng lực hạ tầng viễn thông, ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong khai thác và triển khai các dịch vụ ứng dụng CNTT. Chuyển đổi số của EVN chia chuyển đổi số thành 2 giai đoạn: (1) Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2022: Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong một số hoạt động cốt lõi. (2) Giai đoạn 2 từ năm 2023 đến năm 2025: Chuyển dần hoạt động sang mô hình doanh nghiệp số. Bám sát định hướng chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, mục tiêu chuyển đổi số của PC Hưng Yên đặt ra là số hóa toàn bộ lưới điện trên bản đồ; triển khai phần mềm quản lý máy biến áp, nâng cấp phần mềm quản lý an toàn lao động ECP. Đồng thời, số hóa toàn bộ hồ sơ, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch; số hóa các quy trình/chu trình nội bộ theo các mảng công việc kỹ thuật - an toàn, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tài chính kế toán, kế hoạch, quản trị văn phòng, tổ chức nhân sự, đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu, thanh kiểm tra, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin,…

Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác và ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, phát động thi đua chuyển đổi số của Công ty giai đoạn 2021-2022 đến các đơn vị và người lao động. Định kỳ hàng tháng rà soát, đánh giá các nhiệm vụ chuyển đổi số với tần suất từ 1÷2 lần/tháng.

Đối với lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, để hoàn thành tốt mục tiêu chuyển đổi số, công ty đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường cải thiện trải nghiệm số của khách hàng sử dụng điện; tiến hành chuyển đổi mô hình kinh doanh để đồng bộ hóa với quá trình số hóa của xã hội; đơn giản hóa việc quản lý và cung cấp dịch vụ thông qua chu trình hoạt động trên nền tảng số, nâng cao tỷ lệ tự động hóa việc chăm sóc khách hàng… Hiện nay, dữ liệu khách hàng sử dụng điện của PC Hưng Yên được số hóa và quản lý tập trung từ phần mềm Hệ thống thông tin quản lý khách hàng sử dụng điện (CMIS3.0).Tính đến hết tháng 10/2021, Công ty rà soát hiện trường và số hóa dữ liệu vào CMIS: Công ty thực hiện CHTTKH được (TH/KH): 4.232/4.232 TBA đạt 100%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 82%; Tỷ lệ tiền thanh toán không dùng tiền mặt: đạt 93%; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 99,98%; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4: đạt 98,99%; Tỷ kệ khách hàng đăng ký Zalo đạt 52,67%.

Trong công tác Kỹ thuật, vận hành–An toàn: Công ty đã thực hiện rà soát, khai báo và đồng bộ thông số vận hành cho 15 trạm 110kV kết nối hệ thống PMIS với hệ thống SCADA của Tổng công ty; nâng cấp, bổ sung một số module quản lý trong phần mềm quản lý máy biến áp, cụ thể như: Nâng cấp công thức tính toán mang tải, lệch pha theo công thức vận hành mới; Bổ sung các Module tính toán, báo cáo tình hình vận hành TI; module theo dõi tính toán Io (thử nghiệm); module quản lý vật tư thiết bị đo xa,...

photo-1640700206728

Ảnh: Trung tâm điều khiển xa – Công ty Điện lực Hưng Yên

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu và chạy thử nghiệm thực tế thành công 03 mạch vòng trung áp. Hiện tại, đơn vị đang triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu 14 mạch vòng đồng bộ với 05 dự án MDMC năm 2021; đã lắp đặt và đưa vào khai thác 4.620 điểm đo sử dụng công nghệ 3G/GPRS qua hệ thống công tơ điện tử tại các điểm đo đầu nguồn các TBA phân phối. Trong toàn công ty có 266.050 công tơ điện tử sau TBA công cộng có hình thức thu thập từ xa với tỷ lệ thu thập dữ liệu bình quân duy trì ở mức cao ~ 97÷98%. Để nâng cao tỷ lệ kết nối và chất lượng dữ liệu công tơ điện tử thu thập qua DCU theo từng TBA công cộng, ngoài việc tính toán phân bổ lắp đặt DCU theo tiêu chí khoa học, từ năm 2022, Công ty sẽ giao KPI theo tỷ lệ kết nối và chất lượng dữ liệu công tơ điện tử theo từng trạm biến áp, lộ hạ thế.

Trong quá trình triển khai số hóa, giảm giấy tờ và cập nhật chuẩn hóa dữ liệu đầu vào các phần mềm, một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đó là an toàn thông tin. Do đó, Công ty Điện lực Hưng Yên đã chú trọng việc diễn tập an toàn thông tin và chủ động đề xuất với Tổng Công ty để đầu tư các hệ thống an toàn thông tin cho các Điện lực và xây dựng hệ thống giám sát (NAC) truy cập mạng IT/OT.

Cũng thông qua việc tổ chức đào tạo và truyền thông nội bộ về chuyển đổi số, từ nhận thức về chuyển đổi số đến việc phát động các cuộc thi về chuyển đổi số được triển khai sâu rộng tới các đơn vị trực thuộc. CBCNV trong Công ty tích cực hưởng ứng và có nhiều ý tưởng, sáng kiến được công nhận và khen thưởng: Công ty được EVN khen thưởng 4 ý tưởng cho 3 cá nhân vì đã có đóng góp ý tưởng phát triển hệ thống phần mềm dùng chung của EVN. Công ty đã có 01 đề tài khoa học công nghệ và 01 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được EVNNPC công nhận; tham gia 88 ý tưởng chuyển đổi số trên diễn đàn facebook Đồng nghiệp EVN,…

photo-1640700209107

Ông Lương Minh Thanh – Giám đốc PC Hưng Yên trao đổi về tình hình thực hiện chuyển đổi số tại PC Hưng Yên

Nói về vấn đề này, ông Lương Minh Thanh – Giám đốc PC Hưng Yên cho biết thêm: "Công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyển đổi số. Đồng thời, căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi số của EVN, PC Hưng Yên phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành các nội dung về chuyển đổi số giai đoạn 1 theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sẽ là tiền đề vững chắc để thực hiện giai đoạn 2 từ năm 2023 đến năm 2025: Chuyển dần hoạt động sang mô hình doanh nghiệp số".

Việc tăng cường đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực… vào công tác chuyển đổi số một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, mang đến nhiều lợi ích ích cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cho đơn vị và người lao động, góp phần xây dựng PC Hưng Yên phát triển bền vững và phấn đấu là một điểm sáng trong công tác chuyển đổi số của Tổng Công ty.

PV
Ý kiến của bạn
Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III/2024 Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III năm 2024.