Phải không ngừng nâng cao mức sống cho công nhân lao động

Diễn đàn
09:39 AM 26/12/2020
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 24/12.

Thủ tướng làm việc với Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn

Phải không ngừng nâng cao mức sống cho công nhân lao động - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 24/12

Trăn trở của Thủ tướng

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển đất nước.

Công nhân là chủ thể của phương thức sản xuất công nghiệp, là giai cấp đại diện cho xu thế xã hội hóa của lực lượng sản xuất hiện đại, là giai cấp quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại và thông qua đó chuẩn bị những tiền đề vật chất cho xã hội tương lai. Mặc dù chỉ chiếm 14% dân số và 27% lực lượng lao động xã hội nhưng đóng góp của hàng năm của giai cấp công nhân cho đất nước chiếm hơn 65% tổng sản phẩm quốc dân và hơn 70% ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên Thủ tướng cũng trăn trở với những khó khăn, thách thức của công nhân trước những chuyển dịch của nền kinh tế. Đặc biệt sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 khiến nhiều nhà máy, xí nghiệp, công ty phải giảm, giãn việc. Thu nhập của một bộ phận công nhân chưa đủ sống, học hành của con cái họ, chỗ ở của công nhân còn nhiều khó khăn hay hình ảnh công nhân xanh xao, gầy gò là "nỗi trăn trở của tất cả chúng ta, của Thủ tướng Chính phủ đối với giai cấp công nhân Việt Nam".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu các chủ trương, chính sách, pháp luật và giải pháp cụ thể để đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, giảm bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn của công nhân.

"Việc chăm lo, đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân lao động là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị, của mỗi công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tập trung chăm lo cho công nhân

Phải không ngừng nâng cao mức sống cho công nhân lao động - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn quan tâm và dành tình cảm to lớn tới công nhân lao động

Thủ tướng nêu rõ trong giai đoạn phát triển mới, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chính vì vậy, các bộ, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn và người sử dụng lao động trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, xây dựng nhà ở, trường học và các thiết chế phục vụ công nhân. Đây là nhiệm vụ cần được ưu tiên đặc biệt trong 5 năm tới. Các địa phương phải dành nguồn lực thỏa đáng chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động.

Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn cho người lao động.

"Chúng ta kỳ vọng người công nhân Việt Nam thời kỳ mới là những người có tri thức, kỹ năng cao, tự tôn dân tộc, lao động sáng tạo, tác phong công nghiệp, có việc làm bền vững và mức sống ngày càng cao", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng kêu gọi toàn thể công nhân cả nước phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam, vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, lao động sáng tạo, đóng góp cho sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp, vì hạnh phúc của chính mình, gia đình mình và sự phồn vinh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta thành nước phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng lưu ý, các cấp, các ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các doanh nghiệp phải chuẩn bị lo Tết cho công nhân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi công nhân đón Tết đầm ấm, vui tươi.


Minh Đăng
Ý kiến của bạn
Bình luận