Diện tích đất tối thiểu để được cấp sổ đỏ

Diện tích đất tối thiểu để được cấp sổ đỏ

Tuần qua, Tòa soạn Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Tôi có một thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 50m2. Nay tôi muốn lập thủ tục cho, tặng cho hai con. Xin Tòa soạn cho biết về điều kiện tách thửa đất?”

Mức hưởng trợ cấp tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội

Mức hưởng trợ cấp tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Năm 2008, con trai tôi là quân nhân, trên đường về thăm nhà đã qua đời do bị tai nạn giao thông. Xin Tòa soạn cho biết về chế độ trợ cấp tử tuất cho thân nhân”.

Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh

Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nội dung, bạn đọc hỏi:

Người lao động bị cách ly do đi du lịch tự túc thì doanh nghiệp có trả lương không?

Người lao động bị cách ly do đi du lịch tự túc thì doanh nghiệp có trả lương không?

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Doanh nghiệp có người được yêu cầu cách ly tại nhà do đi du lịch. Doanh nghiệp có phải trả lương cho người lao động này trong thời gian tự cách ly hay không?”.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Xin Tòa soạn cho biết hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19”

Thủ tục nhập khẩu thủy sản tươi sống

Thủ tục nhập khẩu thủy sản tươi sống

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Xin Tòa soạn cho biết thủ tục nhập khẩu thủy sản tươi sống theo quy định hiện hành”.

Quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất

Quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung, bạn đọc hỏi:

Tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến

Tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Xin Tòa soạn cho hỏi về việc tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến được pháp luật quy định như thế nào?".

Trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Pháp luật quy định như thế nào về các biện pháp tư pháp, các căn cứ quyết định hình phạt và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội?”