Thuế phải nộp khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Thuế phải nộp khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

Tuần qua, Tòa soạn Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Khi sử dụng, chuyển nhượng, tặng cho nhà đất thì người dân phải chịu những loại thuế nào? Xin Tòa soạn cho biết cách tính các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật hiện nay”.

Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh

Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nội dung, bạn đọc hỏi:

Người lao động bị cách ly do đi du lịch tự túc thì doanh nghiệp có trả lương không?

Người lao động bị cách ly do đi du lịch tự túc thì doanh nghiệp có trả lương không?

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Doanh nghiệp có người được yêu cầu cách ly tại nhà do đi du lịch. Doanh nghiệp có phải trả lương cho người lao động này trong thời gian tự cách ly hay không?”.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Xin Tòa soạn cho biết hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19”

Thủ tục nhập khẩu thủy sản tươi sống

Thủ tục nhập khẩu thủy sản tươi sống

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Xin Tòa soạn cho biết thủ tục nhập khẩu thủy sản tươi sống theo quy định hiện hành”.

Quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất

Quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung, bạn đọc hỏi:

Tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến

Tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Xin Tòa soạn cho hỏi về việc tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến được pháp luật quy định như thế nào?".

Trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Pháp luật

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Pháp luật quy định như thế nào về các biện pháp tư pháp, các căn cứ quyết định hình phạt và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội?”

Những quy định về Luật Thanh niên năm 2020

Những quy định về Luật Thanh niên năm 2020

Pháp luật

Luật Thanh niên có 7 chương, 41 điều, sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005. Luật quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, vai trò, quyền, nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của tổ chức thanh niên và các tổ chức khác... Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.