Phong Điền: Kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục khởi sắc

Địa phương
11:47 AM 27/12/2022

Năm 2023, huyện Phong Điền (Cần Thơ) tiếp tục thực hiện phát triển, kinh tế xã hội huyện theo chủ đề "Chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị sinh thái" hiệu quả, bền vững…

14/14 chỉ tiêu đều vượt Nghị quyết đề ra

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tổng số 14/14 chỉ tiêu đều vượt và đạt theo mục tiêu Nghị quyết đề ra. Theo đó, huyện Phong Điền đã Xây dựng 5/4 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP; Xây dựng 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao; Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản đạt 1.225 tỷ đồng. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt 925 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.100 tỷ đồng; Thu thuế đạt 123,6 tỷ đồng. 

Kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục khởi sắc… các chỉ tiêu đều vượt Nghị quyết đề ra.

Kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục khởi sắc, các chỉ tiêu đều vượt Nghị quyết đề ra.

Công tác giáo dục được đảm bảo: Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo đạt 99,1%; tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 98,76% và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp đạt 88,39%; đang tập trung xây dựng Trường THCS thị trấn Phong Điền đạt chuẩn quốc gia để được công nhận trong năm 2022.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,2%. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 0,32%; đã giải quyết việc làm cho 5.209 lao động. Huyện Phong Điền đã bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,54% dân số; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 3,5%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 100%. 

Trong năm huyện đã xây dựng xã Trường Long đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến đầu năm 2023 hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới kiểu mẫu xã Mỹ Khánh. Ngoài ra, số hộ dân trên địa bàn huyện được cung cấp nước sạch đạt trên 95,24%. Việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị và khu dân cư tập trung đạt 96,3%. Bên cạnh đó, trong công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Giữ vững ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Sản xuất nông nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt 1.225 tỷ đồng. Trong đó, diện tích sản xuất 3 vụ lúa đạt 1.766 ha; sản lượng 9.716,4 tấn. Rau, màu đã xuống giống 1.922,7 ha, thu hoạch 1.745 ha. Tổng sản lượng thu hoạch 24.906 tấn. Diện tích cây ăn trái toàn huyện có 8.652 ha, sản lượng thu hoạch 100.475 tấn. 

Tuyên truyền vận động nông dân cải tạo vườn cây ăn trái được 87 ha và 109,5 ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 6.500 con, tổng đàn gia cầm 169.000 con. Thủy sản xuống giống 313,2 ha, thu hoạch 251,2 ha, sản lượng đạt 3.437 tấn. Sản lượng khai thác thủy sản từ thiên nhiên 800 tấn. Tổ chức Lễ phát động thả cá về tự nhiên được 130kg cá giống các loại và 1.000 con cá lóc.... huyện Phong Điền cũng tập trung củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhân rộng các mô hình hợp tác xã có hiệu quả cao. 

Năm 2023, huyện Phong Điền tập trung điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với Chủ đề năm là "Chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị sinh thái" hiệu quả, bền vững…

Năm 2023, huyện Phong Điền tập trung điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với Chủ đề năm là "Chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị sinh thái" hiệu quả, bền vững…

Trên địa bàn huyện có 18 HTX với 443 thành viên, diện tích sản xuất 282 ha, vốn điều lệ 8,2 tỷ đồng; 48 tổ hợp tác với 1.027 thành viên. Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, tổng lượt khách đến huyện tham quan đạt 1.376.500 lượt, (tăng 115% so với cùng kỳ). Trong đó, khách trong nước là 1.360.873 lượt, khách nước ngoài 15.627 lượt, doanh thu đạt 445,8 tỷ đồng.

Phong Điền tập trung nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc; khách du lịch đến huyện tăng cao, các khu, điểm kinh doanh du lịch không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du khách; công tác thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường; quan tâm thực hiện công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các công trình dự án trên địa bàn huyện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường được chú trọng; đầu tư, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ từng bước được mở cửa trở lại gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh; quan tâm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chú trọng. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng huyện NTM nâng cao theo hướng đô thị sinh thái

Năm 2022, tổng số kế hoạch vốn thành phố giao cho huyện Phong Điền là 189,17 tỷ đồng, ước giá trị giải ngân đến cuối năm là 181,6 tỷ đồng, đạt 96%. Phong Điền tiếp tục đầu tư, nâng cấp mở rộng 33 công trình hạ tầng, giao thông nông thôn chiều dài 18,4 km; nâng cấp và xây dựng mới 15 cây cầu, chiều dài là 375,2m, với tổng mức đầu tư 37,8 tỷ đồng (trong đó ngân sách Nhà nước là 34,9 tỷ đồng, vận động nhân dân và xã hội hóa được 2,9 tỷ đồng) đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và phát triển kinh tế của địa phương.

Bên cạnh đó, trong quy quản lý quy hoạch, huyện phê duyệt và công bố đồ án quy hoạch trung tâm các xã trên địa bàn huyện; phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phong Điền; thông qua Phương án thiết kế kỹ thuật xây dựng mới Công viên xã Mỹ Khánh trên đường Nguyễn Văn Cừ. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố góp ý dự thảo các báo cáo tích hợp quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong xây dựng NTM, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt, nâng chất các tiêu chí đã đạt tại xã Trường Long. 

Đến nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ xã Trường Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Cần Thơ thẩm định để sớm công nhận trong năm 2022. Tập trung triển khai và đầu tư các hạng mục công trình cho xã Mỹ Khánh, phấn đấu đến đầu năm 2023 hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới kiểu mẫu xã Mỹ Khánh.

Tiếp tục tận dụng tốt mọi cơ hội để đẩy nhanh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển các lĩnh vực trọng điểm, đột phá, các dự án động lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, xã hội, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chăm lo, cải thiện đời sống Nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tạo động lực thúc đẩy phát triển huyện Phong Điền theo hướng đô thị sinh thái. 

Năm 2023, huyện Phong Điền sẽ tập trung điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với Chủ đề năm là "Chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị sinh thái" hiệu quả, bền vững… song song đó, huyện tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, hướng tới đô thị sinh thái.

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
Standard Chartered giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 5,4% Standard Chartered giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 5,4%

Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam ngày 22/9, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam sẽ đạt 5,1%, tăng so với mức 4,1% trong Quý 2. Ngân hàng này giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 ở mức 5,4%.