Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ (Điện Biên): Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Địa phương
02:49 PM 22/10/2020

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Thông tư này nêu rõ về lộ trình áp dụng chương trình mới như sau: Năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1; năm học 2021 - 2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Ngay sau khi tiếp nhận triển khai Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và tiếp thu các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Điện Biên, Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ đã căn cứ đặc điểm tình hình của huyện, ban hành Công văn số 229/PGDĐT-GDTH ngày 24/3/2020 về việc "Hướng dẫn các trường có học sinh Tiểu học lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 -2021".

Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ (Điện Biên): Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới - Ảnh 1.

Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học.

Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các trường chủ động nghiên cứu 05 bộ sách giáo khoa lớp 1, bao gồm: "Kết nối tri thức với cuộc sống"; "Chân trời sáng tạo"; "Cùng học để phát triển năng lực"; "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" và "Cánh diều". Trên cơ sở 5 bộ sách này, các trường chủ động thành lập Hội đồng lựa chọn sách. Căn cứ danh mục sách giáo khoa được Bộ GD&ĐT phê duyệt, các Hội đồng nghiên cứu và lựa chọn để thống nhất chọn bộ sách phù hợp với đặc điểm của trường mình.

Với huyện vùng cao biên giới như Nậm Pồ, nơi có dân số gần 52.000 người, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 69,18% thì việc lựa chọn bộ sách giáo khoa mới phải phù hợp với đặc trưng vùng miền. Do đó, sau khi nghiên cứu các ưu, nhược điểm, đánh giá mức độ phù hợp của từng bộ sách với tình hình thực tế của địa phương, 16/16 đơn vị trường tại huyện Nậm Pồ đã lựa chọn 2 bộ sách: Bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" chọn 5 môn (Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Mĩ thuật) và Bộ "Cánh diều" chọn 4 môn (Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh) để áp dụng cho 1.680 em học sinh của 88 lớp 1 trên toàn huyện.

Qua trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ cho biết, các trường tiểu học trên địa bàn nhận thấy trong 2 bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Cánh diều" bao gồm các môn học có nội dung phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh trên khắp cả nước. Hơn nữa, các môn học thuộc 02 bộ sách này có tính mở, phù hợp với đối tượng học sinh vùng dân tộc thiểu số của huyện Nậm Pồ. Khi giảng dạy các môn học này, giáo viên có thể thoải mái lựa chọn phương pháp dạy học sáng tạo để có thể phát huy tố chất riêng biệt của các em học sinh.

Sau khi thống nhất việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ đã báo cáo chính quyền địa phương và thông báo cho gia đình phụ huynh học sinh biết về 2 bộ sách với những môn đã chọn, để phụ huynh đăng ký mua sách giáo khoa cho học sinh. Tổng số sách giáo khoa lớp 1 đăng ký mua 1.792 bộ (1.680 bộ cho học sinh, 112 bộ cho giáo viên, học sinh thuộc diện chính sách con hộ nghèo 1.217 em).

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn việc dạy và học theo chương trình mới, Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ đã phối hợp với các nhà xuất bản của 2 bộ sách này, tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho tất cả các giáo viên được phân công giảng dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Cụ thể: Bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ, giáo viên tiểu học tại các đơn vị trường 3 ngày (từ ngày 14/7 đến hết ngày 16/7/2020). Bồi dưỡng trực tiếp cho giáo viên các môn chuyên ngành 1 ngày (ngày 15/7/2020). Nội dung tập huấn: Giới thiệu về sách giáo khoa; Cấu trúc sách giáo khoa; Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Khai thác thiết bị và học liệu dạy học; Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ nhận định: Năm học 2020-2021 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành giáo dục và đào tạo khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1. Và việc áp dụng chương trình mới đối với học sinh lớp 1 được xem là cơ hội cho đội ngũ giáo viên có điều kiện đổi mới chính mình, góp phần nâng cao chuyên môn nghề nghiệp. Tiếp đó là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, các môn học trong 2 bộ sách giáo khoa mới lớp 1 được lựa chọn có nội dung phù hợp, thiết thực, chủ đề phong phú, giáo viên dễ tiếp cận. Sách trình bày đẹp, ký hiệu cụ thể, rõ ràng, dễ dùng; kênh hình, kênh chữ gần gũi với thực tế, nội dung gắn liền lý thuyết với thực hành. Các giáo viên đều chuẩn bị giáo án giảng dạy theo tinh thần đổi mới, nỗ lực mang lại những kiến thức mới mẻ cho học sinh.

Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ (Điện Biên): Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới - Ảnh 2.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vàng Đán, huyện Nậm Pồ trong giờ chào cờ.

Được biết hiện nay, Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ đã huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các tổ chức xã hội và sự đóng góp công sức của nhân dân để xây dựng mới, tu sửa kịp thời số phòng học hiện có, đảm bảo có đủ phòng học. Tổng số phòng học là 372 phòng, đạt tỉ lệ 1,1% phòng/lớp. Về thiết bị dạy học: Tiến hành rà soát thiết bị dạy học hiện có, đối chiếu với Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 khi triển khai chương trình GDPT 2018 để có kế hoạch mua bổ sung. Tính đến tháng 6/2020, Phòng GD&ĐT đã mua sắm bổ sung thiết bị dạy học cho các trường cấp Tiểu học. Riêng lớp 1 mua theo Danh mục Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ GD&ĐT được 85 bộ sách giáo viên và 1.600 bộ sách học sinh với tổng kinh phí 2.300.972.000 đồng. Phòng đã cung ứng đủ danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 phục vụ công tác dạy và học. Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên đứng lớp, giảng dạy lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng bước vào năm học mới, dư luận xã hội đã có ý kiến xung quanh nội dung sách giáo khoa lớp 1. Trước phản ánh của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời đưa ra những chỉ đạo về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và việc rà soát các nội dung không phù hợp trong sách giáo khoa lớp 1. Những chỉ đạo này được dư luận ủng hộ và đánh giá cao. Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ cũng khẳng định, đây là những chỉ đạo cần thiết, hỗ trợ trực tiếp cho học sinh lớp 1.

Trong thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến giáo viên, phụ huynh và học sinh; đồng thời tiếp nhận sát sao những chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên và Bộ GD&ĐT, để đưa ra các giải pháp thực tế cho việc giảng dạy, góp phần triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trung Kiên
Ý kiến của bạn