Phòng GD&ĐT TX.Phổ Yên: Công khai, minh bạch trong thủ tục đấu thầu xây lắp và mua sắm thiết bị

Địa phương
10:14 AM 10/11/2021

Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chuyển đổi số trong việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó nội dung công khai, minh bạch trong thủ tục đấu thầu xây lắp và mua sắm thiết bị được đơn vị lựa chọn hình thức tổ chức đấu thầu qua Hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Sau khi đủ điều kiện thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TX.Phổ Yên đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Hồ sơ mời thầu được lập khách quan, công bằng, phù hợp yêu cầu cụ thể của từng gói thầu, đảm bảo đúng quy định, không mang tính định hướng, tạo lợi thế hoặc cản trở sự tham gia của một hoặc một số nhà thầu, đảm bảo tuân thủ theo đúng nguyên tắc quy định tại khoản 2, Điều 12, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Do thực hiện công khai thủ tục đấu thầu nên trong các quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu từ khi đăng tải thông báo mời thầu đến khi đăng kết quả lựa chọn nhà thầu của các dự án đã thực hiện, Phòng GD&ĐT TX.Phổ Yên không nhận được phản ánh nào về nội dung hồ sơ mời thầu.

Phòng GD&ĐT TX.Phổ Yên: Công khai, minh bạch trong thủ tục đấu thầu xây lắp và mua sắm thiết bị   - Ảnh 1.

Phòng GD&ĐT TX.Phổ Yên không nhận được phản ánh nào về nội dung hồ sơ mời thầu

Toàn bộ quy trình thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu của các dự án đều được chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. Thông báo mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đều được thực hiện và đăng tải công khai theo quy định tại website chính thức của Hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Kết quả lựa chọn nhà thầu dựa trên các tiêu chí của tổ chức có liên quan, bao gồm: Hồ sơ mời thầu đã phát hành, hồ sơ dự thầu đã nộp của doanh nghiệp, kết quả đánh giá của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả thẩm định của tổ tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đơn vị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá của hồ sơ dự thầu, có giải pháp khả thi, hiệu quả để thực hiện gói thầu. Có giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) thấp hơn giá gói thầu được duyệt.

Toàn bộ quy trình thực hiện tổ chức đấu thầu công khai trên Hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu.

Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 43 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 các quy định khác của pháp luật đấu thầu.

Tổ chức đầu thầu qua mạng là việc làm cần thiết nhằm tăng tính cạnh tranh giữa các nhà thầu, từ đó giúp cho chủ đầu tư lựa chọn đơn vị có năng lực tốt thực hiện các dự án. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên, việc lựa chọn đấu thầu qua Hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia một cách công khai, minh bạch là điều kiện cần thiết để Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

PV
Ý kiến của bạn
Đấu thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trong năm 2024 Đấu thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trong năm 2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024 tại các cục DTNN khu vực.