Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé: Luôn bám sát mục tiêu giáo dục - đào tạo

Địa phương
09:34 AM 08/07/2021

Được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành giáo dục, năm học 2020 - 2021, huyện Mường Nhé đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo ở địa phương, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé (Điện Biên): Luôn bám sát mục tiêu giáo dục - đào tạo - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Thiết Chùy - Phó Trưởng Phòng phụ trách - Phòng GDĐT Mường Nhé - Điện Biên.

Năm học 2020 - 2021, huyện Mường Nhé có 35 trường học, 648 nhóm/lớp, với 16.327 học sinh. Song song với số lượng phòng học, học sinh này là sự tham gia giảng dạy và quản lý, thực hiện của 1.205 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2020 - 2021 vừa qua, ngành giáo dục của huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục triển khai đổi mới thi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Các điều kiện bảo đảm chất lượng được tăng cường, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường được đẩy mạnh.

Từ đó, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất các trường lớp ngày một khang trang. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở bậc mầm non đạt 72,3% (tăng 8,4% so với kế hoạch được huyện giao). Bên cạnh đó, các trường duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, đặc biệt là học sinh mầm non. Tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu ở các bậc học ngày càng được nâng lên. Các cấp học khác cũng phát triển và tiến bộ vượt bậc.

Năm học vừa qua, Phòng đã đảm bảo duy trì phổ cập giáo dục các cấp tại 11/11 xã. Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện dạy tiếng dân tộc theo hướng dẫn, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân trong quá trình xây dựng một xã hội học tập.

Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học, nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc.

Về nhiệm vụ trong năm học 2021 - 2022 tới, đồng chí Phạm Thiết Chùy – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cho hay: Phát huy thành quả đạt được ở những năm học trước, ngành GD&ĐT huyện tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bám sát mục tiêu giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông…

Việt Dũng
Ý kiến của bạn