Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xín Mần (Hà Giang): Nâng cao chất lượng giáo dục là thi đua yêu nước

Giáo dục
11:00 AM 24/06/2020

Xín Mần là huyện biên giới đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt phức tạp, độ dốc lớn, giao thông đi lại còn khó khăn, kinh tế chậm phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, trường học đã xuống cấp,… Song, với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, lĩnh vực giáo dục của Xín Mần đã triển khai tốt việc thực hiện các phong trào thi đua, phát hiện nhân tố mới, điển hình, nhân rộng và lan toả toàn ngành.

Đồng chí Tô Quang Trọng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xín Mần - Hà Giang.

Để đạt được các chỉ tiêu thi đua, Phòng GD&ĐT thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quan tâm bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về vai trò, trách nhiệm của mỗi đồng chí trước yêu cầu giáo dục hiện nay. Luôn tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, giáo viên tích cực, chủ động trong công việc của mình và tự khẳng định mình.

Tạo môi trường thân ái, dân chủ để giáo viên vui tươi, tự giác, tâm huyết, say mê, chủ động, tích cực, sáng tạo và sẵn sàng cống hiến làm cho không chỉ học trò mà các thầy cô cũng cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui và hạnh phúc!”. Quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm, cập nhật phương pháp mới để tham gia kỳ thi/cuộc thi/hội thi GV giỏi các cấp.

Bên cạnh đó, các nhà trường thường xuyên thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ, ngành phát động như: Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả thi đua yêu nước đầu tiên mà đơn vị nhận được trong giai đoạn 2015 - 2020 là 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn trở lên. Trong đó, trình độ đạt chuẩn trở lên là 80,2%.

Thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Trong nhiệm kỳ đã có 201 tập thể và 3539 lượt cá nhân được khen thưởng. Cụ thể: Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, tặng Bằng khen 01 cá nhân; Ban TVTU tặng Bằng khen cho 05 cá nhân; Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân, cùng nhiều danh hiệu đặc biệt khác,… Đây không chỉ là thành tích riêng của cá nhân, các nhà trường mà cũng là thành tích chung của toàn ngành giáo dục huyện.
Cùng với đó, các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng lĩnh vực công đoàn cũng được Phòng và các nhà trường quan tâm đúng mức.

Trao đổi về mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Tô Quang Trọng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Xín Mần cho hay: Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Bộ Chính trị và của ngành, địa phương, đơn vị sẽ triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang”; phong trào thi đua “Hai tốt”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “Xây dựng nhà giáo văn hóa”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và lao động sáng tạo”,… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 

Việt Dũng
Ý kiến của bạn