Phòng TNMT Hạ Lang - Cao Bằng: Thực hiện tốt công tác chuyên môn trong quản lý và phát triển kinh tế

Địa phương
04:53 PM 11/07/2023

Hạ Lang là một huyện có thế mạnh về tài nguyên khoáng sản, là địa bàn nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế tại địa phương. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Hạ Lang đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, đúng với chức năng, nhiệm vụ.

Nhìn chung công tác thực hiện các chính sách về đất đai, môi trường của Phòng TNMT huyện Hạ Lang đã dần đi vào nền nếp, tạo được những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của nhân dân về vấn đề thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến đất đai, bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao.

Cùng với đó, Phòng kịp thời công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục triển khai các công trình, dự án: thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu quả trên địa bàn huyện; triển khai các dự án đấu giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước; triển khai có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và các dự án mới trong năm 2023; phối hợp với các ban, ngành liên quan của huyện tiếp tục giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án.

Phòng TNMT Hạ Lang - Cao Bằng: Thực hiện tốt công tác chuyên môn trong quản lý và phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Cụ thể, Phòng đã thực hiện công tác tham mưu cho UBND huyện trả lời các ý kiến, vướng mắc một số kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Công trình Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) - xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng; Công trình Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở chợ trung tâm huyện Hạ Lang, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; Hoàn thành công tác GPMB công trình Đường tỉnh 206 (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) - Cửa khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang), tỉnh Cao Bằng; Tổ chức Hội nghị triển khai công tác GPMB Dự án Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng (Hồ Pắc Thặng, Hồ Khuổi Khoang - xã Cô Ngân); Tổ chức kiểm đếm đất đai, hoa màu và tài sản trên đất công trình Đường thông tầm nhìn các xã biên giới. 

Đây đều là những công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, phục vụ cho phát triển kinh tế tại địa phương.

Ngoài ra, Phòng còn tuyên truyền cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện về các văn bản pháp luật liên quan đến tài nguyên nước, tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước, các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước; vận động người dân bảo vệ, kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương nếu phát hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Cần nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm ngay từ khi các cơ sở mới có hành vi vi phạm; gắn trách nhiệm quản lý môi trường trên địa bàn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương để công tác bảo vệ môi trường thực sự được coi trọng ngay từ cơ sở.

Để phát triển một nền kinh tế bền vững trên địa bàn huyện, đồng chí Linh Phú Cường - Trưởng phòng TNMT huyện Hạ Lang cho biết, thời gian tới, Phòng tiếp tục đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn tới người dân để thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ liên quan đến đất đai. 

Đồng thời Phòng còn đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh kiến nghị lên Bộ TNMT và các bộ ngành liên quan cần có biện pháp tiếp tục tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường. Đánh thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm nhựa dùng một lần và hộp xốp dùng một lần. Có chính sách tài chính nhằm thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động tái chế chất thải và tái chế chất thải nhựa; ưu đãi, hỗ trợ đối với túi ni lông thân thiện môi trường, các sản phẩm nhựa tái chế và các vật liệu thân thiện với môi trường. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí ưu tiên hoặc định mức áp dụng mua sắm công đối với các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Phòng tiếp tục hoàn thiện nội dung Dự thảo Đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; tham mưu, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý đất đai, môi trường; tham mưu rà soát, bổ sung kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, tham mưu hoàn thành công tác GPMB dự án Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu chợ trung tâm..., từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển của cả năm.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024 Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024

VEPR đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024. Với kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP ở mức 5,85%, lạm phát ở mức 4,5%. Ở kịch bản điều chỉnh chính sách, tăng trưởng GDP ở mức 6,01% với điều kiện có điều chỉnh chính sách giảm chênh lệch lãi suất đồng VND trong nước và các ngoại tệ mạnh trên thị trường quốc tế.