Phòng TNMT Hữu Lũng - Lạng Sơn: Làm tốt công tác quản lý và sử dụng đất đai

Địa phương
09:48 AM 15/07/2023

Đất đai được xác định là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước. Là một địa bàn còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng công tác quản lý đất đai đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hữu Lũng xác định là một trong những nhiệm vụ chủ đạo.

Đồng chí Cao Văn Hòa - Trưởng Phòng TNMT Hữu Lũng cho biết, các công tác trọng tâm như Thống kê đất đai, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, phòng đều tham mưu UBND huyện và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch. Công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hiện đã hoàn thành nội dung, đồng thời phòng tham mưu UBND huyện ban hành báo cáo về kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng hợp.

photo-1689388396332

Trung tâm huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 101 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 22.692,9m2/101 hộ gia đình, cá nhân, trong đó: Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn 17.772,3m2, từ đất trồng cây lâu năm 10.050,7m2, đất trồng cây hàng năm khác 3.238,3m2, đất trồng lúa nước còn lại 3.283,3m2, từ đất nuôi trồng thủy sản 300,0m2, đất rừng sản xuất 1.200m2; Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị 3.920,6m2 từ đất trồng cây lâu năm 3.626,6m2, đất trồng cây hàng năm khác 294,0m2. Việc chuyển đổi này góp phần tăng thêm nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

Cũng trong năm 2023 phòng tham mưu UBND huyện theo dõi và triển khai 4 dự án, cụ thể: dự án Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng (QSD) đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị trấn Hữu Lũng; dự án Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Đồng Tân và xã Sơn Hà; dự án Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Các dự án đều đã được lựa chọn nhà thầu, cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành trong việc đẩy mạnh tiến độ của các dự án.

Về phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Cao Văn Hòa cho biết, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, khu tái định cư tại xã Hoà Thắng, Hồ Sơn; nút giao đường cao tốc vào Khu Công nghiệp và các dự án khác tiếp tục được đẩy mạnh; Công tác xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc và triệt để; Triển khai và hoàn thành Thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng, lập và hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Cùng với đó, việc lựa chọn các khu đất đủ điều kiện để thực theo phương án đấu giá và tổ chức đấu giá ít nhất 3 khu đất (Khu đất Trường Mầm non Lâm trường, Khu đất Trạm Y tế xã Minh Hòa, khu đất trại chăn nuôi thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, khu đất hợp tác xã Bến Lường sẽ dự kiến tăng thu ngân sách cho huyện.

Từ nhiều giải pháp đồng bộ trong việc tham mưu đến lập kế hoạch, triển khai kế hoạch được kỳ vọng sẽ hạn chế được những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng. Từ đó, đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế địa phương, nâng cao nhận thức người dân.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư thực hiện thí điểm điện gió ngoài khơi Đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư thực hiện thí điểm điện gió ngoài khơi

Tại dự thảo đề án nghiên cứu thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi vừa được trình Chính phủ, Bộ Công Thương đã đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư cho thí điểm điện gió ngoài khơi.