Phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm - Hà Nội): Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy

Sự kiện
01:44 PM 02/12/2020

Với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, bên cạnh những thuận lợi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và giảm thiểu mức thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra, thời gian qua, UBND phường Cửa Đông đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân trên địa bàn.

Phường Cửa Đông thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức về PCCC tới người dân trên địa bàn.

Xác định việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiều năm qua phường Cửa Đông luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các giải pháp. Căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, Trung ương, UBND thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm, hằng năm UBND phường Cửa Đông đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Phường Cửa Đông đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với lĩnh vực về đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung đông người, có nhiều chất dễ gây cháy nổ. Đồng thời, tăng cường điều tra cơ bản đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư để có phương án quản lý, đảm bảo an toàn PCCC & CNCH phù hợp. Bên cạnh đó, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra, thời gian qua UBND phường đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biển về pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Công an phường phải thường xuyên tổ chức tập huấn phương án cháy giả định để nâng cao nhiệm vụ trong mọi tình huống cấp bách.

UBND phường Cửa Đông cũng đã phát động, tuyên truyền sâu rộng đến từng cá nhân, tổ chức về công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Xác định nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên, đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống chữa cháy tại đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở. Nắm bắt tình hình, khả năng nguy cơ xảy ra cháy, nổ từ đó đề ra biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, cẩn trọng trong quản lý, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ sẵn sàng ứng phó, chữa cháy kịp thời và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp chữa cháy, kiểm tra và tự chỉnh sửa phương án chữa cháy và cứu hộ; tổ chức thực tập tình huống cháy giả định. Trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, kiểm tra, bảo quản, sử dụng có hiệu quả phương tiện chữa cháy.

Phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm - Hà Nội): Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1.

Phường Cửa Đông thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức về PCCC tới người dân trên địa bàn.

Chú trọng công tác tự kiểm tra ở đơn vị theo định kỳ về phòng cháy chữa cháy. Nâng cao nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Tổ chức thực tập phương án, chủ động xử lý các tình huống giả định để kịp thời xử lý mọi tình huống cháy, nổ xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu nhằm hạn chế tối đa mất mát về tính mạng và tài sản.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở phải quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt trong quá trình hoạt động, nhất là các địa bàn trọng điểm phải thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an phường tổ chức kiểm tra an toàn PCCC, sắp xếp các phương tiện làm việc, hàng hóa không cản trở lối thoát nạn; bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị tiêu thụ điện như: máy điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, bếp ga… Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho toàn thể cán bộ, công chức, Đội PCCC cơ sở, bảo vệ chuyên trách; bảo dưỡng, duy trì hoạt động hệ thống chữa cháy, bình chữa cháy; phải có phương án chữa cháy được phê duyệt theo quy định.

Công an phường thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, người dân hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy - 4/10"; có trách nhiệm tham mưu cho UBND phường trong công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn; tăng cường quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; khảo sát, xây dựng và thực tập phương án PCCC & CNCH tại các khu dân cư, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao và huy động nhiều lực lượng tham gia, không để sót lọt các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào xây dựng PCCC; nhân rộng các gương, mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC & CNCH. Đề xuất UBND phường khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác PCCC; nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC & CNCH, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn phường. Đồng thời, UBND phường Cửa Đông cũng tăng cường rà soát quy hoạch liên quan đến PCCC, nhất là hệ thống giao thông, nguồn nước, các cơ sở kinh doanh… đảm bảo yêu cầu về công tác PCCC & CNCH.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Đông cho biết: Để tiếp tục thực hiệu hiệu quả công tác PCCC & CNCH, phường Cửa Đông tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 32 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC & CNCH, nhất là các địa bàn, lĩnh vực, cơ sở trọng điểm có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ. Đặc biệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về PCCC; thực hiện tốt Luật PCCC và các văn bản quy định pháp luật về công tác PCCC; kịp thời khen thưởng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn phường.

Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.