Phường Hàng Bồ: Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Địa phương
02:39 PM 29/04/2021

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm, ngày 24/02/2021, UBND phường Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xây dựng Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, UBND phường Hàng Bồ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất ngay sau khi Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực, gắn với nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, mục tiêu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo của thành phố và quận Hoàn Kiếm trong thời gian qua.

Phường Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội): Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ - Ảnh 1.

Phường Hàng Bồ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Phường Hàng Bồ tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC); chú trọng tuyên truyền, phổ biến những quy định về các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình và phương tiện giao thông cơ giới. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên rà soát, phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch đề ra và hoàn thành đúng tiến độ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường; hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

UBND phường Hàng Bồ cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới các tổ chức, đơn vị, cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, Công an phường Hàng Bồ là cơ quan thường trực tham mưu UBND phường trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, trong đó trọng tâm là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch còn có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ phường, các ban ngành đoàn thể và các tổ dân phố để tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo kế hoạch, phường tổ chức rà soát trụ sở, nơi làm việc của cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giao Công an phường Hàng Bồ tiến hành rà soát, điều tra cơ bản lập hồ sơ quản lý, theo dõi các hoạt động PCCC và CNCH đối với các trường hợp cơ sở thuộc danh mục quy định tại phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc các nội dung được Công an quận giao theo Văn bản số 1499/CAHK-PCCC ngày 23/7/2020 về phân cấp trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tham mưu UBND phường kế hoạch tổ chức kiểm tra an toàn PCCC& CNCH trên địa bàn phường đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP, báo cáo Chủ tịch UBND phường kết quả thực hiện công tác kiểm tra về PCCC và CNCH hàng tháng, quý, năm.

Đồng thời, chủ trì tham mưu UBND phường ra Quyết định về việc kiện toàn danh sách đội viên Đội PCCC dân phòng tại 6 tổ dân phố; đối với các loại hình cơ sở cần thẩm định điều kiện về PCCC để thực hiện các thủ tục cấp phép như: kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế, rượu, nhà hàng, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa... Và, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH để thẩm định, đề xuất và quản lý theo quy định; chủ động liên hệ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ chiến sỹ Công an phường các quy trình, thủ tục, trình tự, phương thức kiểm tra có liên quan tới công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng trưng bày tại Festival Tôm Cà Mau Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng trưng bày tại Festival Tôm Cà Mau

Trong chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau, chiều 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tham quan các gian hàng được trưng bày tại Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL năm 2023.