Phường Phước Bình: Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023

Địa phương
11:32 AM 21/04/2023

Sáng ngày 20/4/2023, UB. MTTQ Việt Nam phường Phước Bình, TP. Thủ Đức tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023; biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam (Quận 9), thành phố Thủ Đức, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, UB.MTTQ phường Phước Bình đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thật sự là "Ngày hội của toàn dân". Việc khen thưởng, biểu dương khu phố văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường.

Phường Phước Bình - TP. Thủ Đức: Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 - Ảnh 1.

Phường Phước Bình - TP. Thủ Đức: Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 - Ảnh 2.

Phường Phước Bình - TP. Thủ Đức: Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 - Ảnh 3.

Hội nghị đã khen thưởng và trao thưởng cho 21 tập thể và 29 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (ảnh internet)

Ủy ban MTTQ phường đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy phường các văn bản về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong đó có chỉ đạo về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố. 

Hằng năm, 100% khu phố tổ chức ngày hội (cả phần lễ và phần hội); mỗi năm có trên 100 lượt cá nhân, hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng trong dịp tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" trên địa bàn phường. Phối hợp với HĐND, UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Sau hội nghị đã phối hợp tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến của cử tri để gửi đến các cơ quan chức năng theo luật định.

Thường xuyên phản ánh tâm tư nguyện vọng của dân với Đảng, tạo sự đồng thuận, gần gũi giữa Đảng và dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận giữa các đơn vị, khu phố và tập trung đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm và bài học rút ra sau 20 năm triển khai thực hiện ngày hội. 

Lựa chọn những điểm mới, những mô hình tiêu biểu và mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong giai đoạn mới góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ nhân dân cùng vượt qua thách thức, tham gia nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Nhân dịp này, Hội nghị đã khen thưởng và trao thưởng cho 21 tập thể và 29 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

HD
Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.