Phường Tràng Cát: Vững tin bước tiếp chặng đường mới

Địa phương
09:24 AM 24/02/2023

Khép lại năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng chào đón mùa xuân mới trong niềm vui hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Với hành trang vững chắc, Tràng Cát đang vững tin bước vào chặng đường phát triển mới, phấn đấu trở thành phường phát triển toàn diện, xây dựng cuộc sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong năm 2022, phường Tràng Cát đã triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Với tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ và khó đoán định. Bên cạnh việc chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tác động tiêu cực từ tình hình chung, thành phố Hải Phòng; UBND phường Tràng Cát cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức riêng như vừa phải tập trung phòng, chống dịch bệnh và dành nguồn lực để khắc phục ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, UBND phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022; tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tốt: các nhóm ngành kinh tế, thu ngân sách đạt bằng và cao so với kế hoạch giao và so cùng kỳ năm trước; các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, đời sống Nhân dân được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực.

Phường Tràng Cát: Vững tin bước tiếp chặng đường mới - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 - Ký giao ước thi đua năm 2023

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phường Tràng Cát có 4 khối thi đua gồm: Khối thi đua các ban, ngành thuộc phường, khối thi đua giáo dục, khối thi đua các đoàn thể, khối thi đua các tổ dân phố. Xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, UBND, Hội đồng Thi đua khen thưởng phường đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết số 91-NQ/ĐU ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tràng Cát về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Chương trình công tác năm 2022 của UBND phường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, hưởng ứng các phong trào thi đua do quận phát động, ký kết giao ước thi đua, tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, gắn phong trào thi đua với việc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, quận.

Phường Tràng Cát: Vững tin bước tiếp chặng đường mới - Ảnh 2.

Phường Tràng Cát tổ chức gặp mặt, tiếp xúc tân binh chuẩn bị nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023

Dưới sự chỉ đạo của UBND, Hội đồng Thi đua khen thưởng, phường Tràng Cát đã thực hiện hai phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua trọng tâm: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề.

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, phường Tràng Cát đã phát huy được sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn phường. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đối với phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, UBND phường Tràng Cát đã tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm với những chủ đề cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường phù hợp với điều kiện thực tế và đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị và các tầng lớp nhân dân thuộc địa bàn phường. Các phong trào thi đua như "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Kết quả, năm 2022 qua bình xét toàn phường có 7/7 tổ đân phố đạt tổ dân phố văn hóa; trên 92% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá.

Không những vậy, công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân; công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét. Việc phát động các phong trào thi đua đều được địa phương xây dựng có trọng tâm, trọng điểm đặc biệt với việc thực hiện phong trào thi đua Chuyển đổi số.

Nhìn lại những kết quả sau một năm phấn đấu nỗ lực mới thấy được ý chí quyết tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo của UBND phường Tràng Cát cũng như tinh thần phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua của Nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở những nền tảng sẵn có, phường xây dựng các phương hướng, nhiệm vụ cho công tác thi đua năm 2023, trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện đổi mới, nội dung phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, thiết thực.

 Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng" nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp và đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng.

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới ở các khối thi đua. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất mà phường Tràng Cát luôn đặc biệt quan tâm là phát huy sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường hưởng ứng.

Những kết quả đáng ghi nhận trong năm vừa qua sẽ là tiền đề và động lực quan trọng để phường Tràng Cát vững tin bước vào năm mới 2023. Hy vọng rằng, thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua sẽ khơi dậy khí thế, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng với hệ thống chính trị chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng phường Tràng Cát ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

Ngô Huy
Ý kiến của bạn
Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023

Ngày 01/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, đồng chí Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Tiến sĩ Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Horasis chủ trì họp báo thông tin về sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023.