PV Power (POW): Nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục thấp do Covid-19, doanh thu tháng 7 giảm 10% xuống 2.302 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:29 AM 10/08/2021

Lũy kế 7 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận 10,8 tỷ kWh sản lượng và 17.688 tỷ đồng doanh thu, lần lượt giảm 16% và giảm 3% so với cùng kỳ 2020.

Tổng Công ty điện lực dầu khí (PV Power, POW) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 7/2021. Ghi nhận, trong kỳ nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục thấp do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên khắp cả nước. Nhiều tỉnh thành phố đã tiến hành cách ly xã hội và các nhà máy điện năng lượng mặt trời vẫn đang được huy động tối đa công suất dẫn đến giá thị trường không cao. Các nhà máy điện chỉ phát điện khi có giá thị trường cao, đủ bù đắp đủ chi phí và đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Chi tiết về tình hình hoạt động của các nhà máy điện, bao gồm:

NMĐ Cà Mau 1&2: EVN/A0 huy động NMĐ Cà Mau 1&2 với sản lượng thấp, nhiều thời điểm chỉ chạy 1 tổ máy hoặc dừng huy động tất cả các tổ máy. NMĐ Cà Mau 1&2 không hoàn thành kế hoạch sản lượng.

NMĐ Nhơn Trạch 1: NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng (Qc) cao so với 6 tháng đầu năm (240,3 triệu kWh). Do giá thị trường nửa cuối tháng 7 rất thấp, nên nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chào giá để dừng máy nhằm tận dụng Qc được giao. Nhà máy không hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

NMĐ Vũng Áng 1: Trong tháng 7, NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc thấp hơn so với các tháng trong 6 tháng đầu năm (365,9 triệu kWh). Tuy nhiên, với giá thị trường trung bình cao hơn giá biến đổi, NMĐ Vũng Áng 1 vận hành vượt Qc được giao.

NMĐ Nhơn Trạch 2: Trong tháng 7, NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc tương đối cao (328,6 triệu kWh), Do giá thị trường không cao so với chi phí biến đổi, nên NMĐ Nhơn Trạch 2 chủ yếu chỉ được huy động 1 tổ máy. Nhà máy không hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

NMĐ Hủa Na: NMĐ Hủa Na được giao Qc 42,9 triệu kWh. Giá thị trường cao so với giá hợp đồng. Do thời điểm đầu tháng lượng nước về thấp (chỉ đạt khoảng 40,0 m3/s, bằng 33% so với trung bình hàng năm là 120,6 m3/s), đến cuối tháng lượng nước về đạt mức trung bình năm nên nhà máy vận hành không đạt kế hoạch sản lượng.

NMĐ Đakđrinh: Trong tháng 7, NMĐ Đakđrinh được giao Qc 27,5 triệu kWh. Nhà máy đang trong giai đoạn mùa khô nên cân đối chào giá để đạt hiệu quả tối đa và đảm bảo yêu cầu về MN giới hạn phục vụ tưới tiêu. Do giá thị trường cao so với giá hợp đồng, nên nhà máy phát sản lượng vượt kế hoạch.

PV Power (POW): Nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục thấp do Covid-19, doanh thu tháng 7 giảm 10% xuống 2.302 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo đó, doanh thu trong kỳ PV Power đạt 2.302 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 7 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận 10,8 tỷ kWh sản lượng và 17.688 tỷ đồng doanh thu, lần lượt giảm 16% và giảm 3% so với cùng kỳ 2020.

Lên kế hoạch cho tháng 8, PV Power dự kiến sản lượng đạt 1,3 tỷ kWh, tương đương mức doanh thu 2.036 tỷ đồng.

Tri Túc
Ý kiến của bạn
Bình luận