PVS điều chỉnh giảm 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau soát xét

Doanh nghiệp - Doanh nhân
05:03 PM 07/09/2021

Sau soát xét Kỹ thuật dầu khí Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế 335 tỷ đồng.

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét với một số khoản mục được điều chỉnh so với số liệu trên BCTC hợp nhất quý 2/2021 công ty đã lập trước đó.

BCTC soát xét ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5.670 tỷ đồng, giảm 35,3% so với nửa đầu năm ngoái và không có nhiều điều chỉnh so với số liệu trên BCTC công ty tự lập.

Tuy nhiên tổng chi phí vốn được điều chỉnh tăng 16 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, lên 5.237 tỷ đồng. Phía công ty cho biết, biến động này chủ yếu do Tổng công ty thực hiện điều chỉnh một số chi phí của một số dự án, dịch vụ căn cứ trên cơ sở BCTC 6 tháng đầu năm 2021 sau soát xét của các công ty con.

Kết quả, số liệu trên BCTC soát xét ghi nhận lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 còn hơn 335 tỷ đồng (giảm 18,7% so với cùng kỳ), điều chỉnh giảm 12 tỷ đồng so với số lãi 347 tỷ đồng ghi nhận trên BCTC hợp nhất quý 2/2021 công ty tự lập trước đó.

PVS điều chỉnh giảm 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau soát xét - Ảnh 1.

Năm 2021 PTSC đặt mục tiêu đạt 10.000 tỷ đồng doanh thu và 560 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành gần 57% kế hoạch doanh thu và xấp xỉ 60% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nam Hà
Ý kiến của bạn