PVTrans Pacific (PVP) chốt danh sách cổ đông chi hơn 94 tỷ đồng trả cổ tức

Doanh nghiệp - Doanh nhân
08:49 AM 01/09/2021

Cổ phiếu PVP của PVTrans Pacific đã tăng khoảng 25% kể từ đầu tháng 8/2021 đến nay.

Ngày 20/9 tới đây CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific– mã chứng khoán PVP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

Như vậy với hơn 94,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVTrans Pacific sẽ chi hơn 94,2 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 doanh thu của PVTrans Pacific đi ngang so với cùng kỳ, đạt 1.611 tỷ đồng. Tuy vậy nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt gần 231 tỷ đồng, tăng 53% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. EPS đạt 2.334 đồng.

Tính đến 31/12/2020 PVTrans Pacific còn 234 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 270 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường cổ phiếu PVP đã tăng 25% kể từ đầu tháng 8 đến nay và tăng khoảng 84% kể từ đầu năm 2021.

PVTrans Pacific (PVP) chốt danh sách cổ đông chi hơn 94 tỷ đồng trả cổ tức - Ảnh 1.
Nam Hà
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.