Quận Ô Môn: Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng

Địa phương
04:48 PM 06/09/2022

Trong 8 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận Ô Môn (TP. Cần Thơ) tăng trưởng cao so với năm trước.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện được trong 8 tháng đầu năm trên địa bàn quận đạt 15.964 tỷ đồng, tăng 21,82%. Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa các loại hình và mở rộng khai thác các địa điểm kinh doanh tiềm năng. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn quận thực hiện được 6.904 tỷ đồng, tăng 35,59% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gieo trồng lúa từ đầu năm đến nay là 12.927 ha, tổng sản lượng đạt 53.236 tấn. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 60,6 ha, thu hoạch được 47,9 ha, với sản lượng 8.328 tấn.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận Ô Môn (TP Cần Thơ) tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận Ô Môn (TP Cần Thơ) tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình OCOP năm 2022, đến nay đã tiếp nhận đăng ký 13 sản phẩm của 5 chủ thể bao gồm: Nhãn Ido, kẹo đậu phộng, kẹo mè, kẹo mè đen gạo lứt, kẹo đậu phộng gạo lứt, cơm cháy chà bông rong biển muối mè, cơm cháy gạo lứt chà bông, cốm dứa, nước mắm nhỉ Tư Hon, nem chua, bánh trung thu, bánh hạnh nhân và bánh tai heo, các chủ thể đang hoàn thiện các hồ sơ để trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quận… 

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, đã bố trí cho 98 công trình, với tổng số vốn là 165,188 tỷ đồng, đã giải ngân được 75,258 tỷ đồng. Tổng số thu thuế đến ngày 18/8/2022 được 92.86 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa nâng cấp và xây dựng giao thông đô thị với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", với số tiền 4,134 tỷ đồng.

Giáo dục và đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo, tăng cường thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông mới, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục… 

Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, đảm bảo thường trực cấp cứu, tiếp nhận khám và điều trị đúng phác đồ; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo kịp thời không để dịch bệnh bùng phát. Công tác vận động BHXH tự nguyện được 1.525 người, độ bao phủ đạt 1,84% dân số trong độ tuổi lao động; vận động bảo hiểm y tế toàn dân được 106.335 người, đạt 82,67%/tổng dân số.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn quận đã giải quyết việc làm cho 7.272 lao động; chế độ chính sách cho gia đình chính sách, người có công với nước, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời… thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP: nhóm chính sách BHXH đã hỗ trợ với số tiền 8,298 tỷ đồng; nhóm chính sách hỗ trợ tiền mặt đã chi hỗ trợ các chính sách với số tiền 33,799 tỷ đồng.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ô Môn đã giải ngân cho 4 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, với số tiền 8,108 tỷ đồng, cho 1.391 lao động; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND: được thành phố phê duyệt 47.810 người, đã thực hiện chi hỗ trợ cho 47.292 người, với tổng kinh phí 94,584 tỷ đồng; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của HĐND thành phố, UBND quận phê duyệt cho 2.069 người, với số tiền 1,034 tỷ đồng và đã cấp phát 1.869 người, số tiền 934,5 triệu đồng...

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, UBND thành phố phê duyệt 53 công ty, với 4.615 lượt lao động, số tiền 2.307.500.000 đồng; đã giải ngân được 52 công ty, với 4.572 lượt lao động, số tiền 2.286.500.000 đồng, còn 1 Công ty chưa giải ngân do thành phố đang điều chỉnh lại tên Công ty cho đúng. 

Đối với lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ 01 triệu đồng/tháng, UBND thành phố phê duyệt được 18 công ty, với 172 lượt lao động, số tiền 172.000.000 đồng; đã hoàn thành xong công tác giải ngân.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao du lịch trong không khí đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Thường xuyên tăng cường cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Công tác quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Trong thời gian tới quận Ô Môn tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt tiêm liều bổ sung, nhắc lại và tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; Công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu, phí cho ngân sách nhà nước; tập trung những nguồn thu có khả năng đạt kế hoạch sớm, chống thất thu, nợ đọng thuế. 

Bên cạnh đó, quận Ô Môn cũng thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các công trình, dự án đảm bảo đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đôn đốc quyết toán các công trình đã hoàn thành; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2022, phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công tư đạt tỷ lệ theo kế hoạch.

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ vào quản lý và sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; theo dõi chặt chẽ đảm bảo hàng hóa lưu thông, phân phối trên thị trường đạt chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Một góc đô thị quận Ô Môn.

Một góc đô thị quận Ô Môn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, xây dựng chuỗi kết nối nông sản, hỗ trợ đầu vào và đầu ra sản phẩm, tạo điểm nhấn và giúp tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân.

Ngoài ra, quận Ô Môn tập trung nâng cao đổi mới hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới năm học 2022-2023 lớp 3, lớp 7. Song song đó, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình, chính sách, người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. 

Điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 chặt chẽ đúng quy định... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nhân rộng mô hình tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các khu vực trên địa bàn quận; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; vận hành ổn định hạ tầng và các ứng dụng công nghệ thông tin của quận…

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sẵn sàng cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 Hà Nội: Sẵn sàng cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Hưởng ứng và triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại Hà Nội.